De dijk bij Hoofdplaat wordt met behulp van vrachtwagens, bulldozers en een dragline gerepareerd, circa 1973

Overbrenging waterschapsarchieven Zeeuws-Vlaanderen

Op dinsdag 14 maart 2023 vindt de officiële overbrenging plaats van een aantal Zeeuws-Vlaamse waterschapsarchieven aan het Zeeuws Archief. Delen van De Drie Ambachten, Het Vrije van Sluis, Hulsterambacht en de voorgangers, zoals de calamiteuze polder Hoofdplaat-Thomaes zijn nu voor iedereen raadpleegbaar.

Er was al een deel van de archieven geïnventariseerd, maar nu is het voor Zeeuws-Vlaanderen helemaal compleet tot 1998. Deze archieven geven informatie over bestuurskracht en fusies in de jaren 1870 tot circa 1978 en laten zien dat in 100 jaar de techniek van het dijkbeheer enorm is verbeterd.
Ingrijpende gebeurtenissen zoals de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp van 1953 zien we bijvoorbeeld terug in notulen van de Dijkraad, stukken over de vorming en het functioneren van het dijkleger, overzichten van de toestand van de waterkering en opzichtersdagboeken.

Dijkvallen zoals Hoofdplaat tussen 1964 en 1980 drie keer had te doorstaan komen gelukkig nog maar weinig voor. De waterschappen brachten de West-Zeeuws-Vlaamse zeewering op veilige deltahoogte, want, zoals dijkgraaf Becu toen zei: “je weet het met de elementen maar nooit!”

Bent u geïnteresseerd om dit moment bij te wonen dat kunt u een mailtje sturen naar communicatie@zeeuwsarchief.nl
Locatie: Waterschapkantoor Terneuzen, Kennedylaan 1