Privacy en cookies

Privacy statement

Het Zeeuws Archief verwerkt persoonsgegevens om zijn wettelijke taken uit te voeren. Wij beheren archieven van de provincie Zeeland, de gemeenten Kapelle, Middelburg, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen (e-Depot), Veere, Vlissingen en het waterschap Scheldestromen die voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

U deelt persoonsgegevens met ons als u archiefstukken wilt raadplegen, contact met ons hebt of u inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven. Bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer. Het gaat om alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen als gevolg van ons contact met elkaar.

Uw privacyrechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens van u wij hebben vastgelegd? Dan maakt u gebruik van het ‘Recht van inzage’. Of wilt u uw gegevens wijzigen of laten verwijderen en zo gebruik maken van het ‘Recht op correctie’? Dan kunt u ons hierom vragen.

U kunt als betrokkene, gemachtigde of als wettelijk vertegenwoordiger een schriftelijk verzoek indienen. Stuur uw ondertekende brief samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien nodig een machtiging of document waaruit het wettelijk vertegenwoordigerschap blijkt (paspoort, trouwboekje, rechterlijk vonnis) naar:

Zeeuws Archief
Postbus 70
4330 AB  Middelburg

Binnen 4 weken krijgt u een reactie.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u als dat nodig is. Als ambtenaar zijn wij verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens, voor zover de wet ons niet tot iets anders verplicht. Andere medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevens verstrekt. En zo lang als de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt.

Privacybeleid en privacyreglement

De manier waarop het Zeeuws Archief persoonsgegevens verwerkt is vastgelegd in het Privacybeleid en een Privacyreglement. Het Privacybeleid is het kader waarin is aangegeven aan welke principes het Zeeuws Archief zich houdt. Het Privacyreglement is een verdieping van het beleid en laat zien hoe het Zeeuws Archief met privacy omgaat.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of telefoon plaatst.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies.

  1. Cookies die noodzakelijk zijn om onze website goed te laten werken.
  2. Cookies voor het onderzoeken van het gebruik van de website, zodat we die kunnen verbeteren. Hiervoor gebruiken wij het programma Matomo (Piwik). Dit programma verzameld gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website gebruiken. Bijvoorbeeld bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Door deze informatie weten we beter wat bezoekers willen.
  3. Cookies die andere programma’s via onze site op uw apparaat zetten. Bijvoorbeeld YouTube, Vimeo of Twitter. Als je cookies hebt uitgeschakeld, is het mogelijk dat deze toepassingen niet goed werken.

Geen cookies op uw apparaat?

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw apparaat cookies plaatsen, dan kunt u het volgende doen.

  • Uw browserinstellingen aanpassen, zodat u een waarschuwing krijgt als een website cookies wil plaatsen.
  • U kunt de instellingen zo aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert.

Geplaatste cookies kunt u ook weer weghalen. Dat doet u via de instellingen van uw browser of apparaat.

Als u onze cookies tegenhoudt, kunnen wij niet meer beloven dat onze website goed werkt.

Meer informatie over cookie-instellingen:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera