Walcherse Archeologische Dienst

De Walcherse Archeologische Dienst (WAD) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. De WAD houdt kantoor in het Zeeuws Archief.

De belangrijkste taken van de WAD zijn:

  • Het formuleren van het gemeentelijk archeologiebeleid
  • Advisering van de drie gemeenten en particulieren
  • Uitvoeren van archeologisch veldonderzoek
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Publiciteit en publiekswerking rond archeologie

Walcherse Archeologische Dienst

Bezoek de website van de Walcherse Archeologische Dienst (WAD).

www.archeologiewalcheren.nl