Stichting Teeken Akademie

‘De tekengeschiedenis van Zeeland levend houden en tekenkunst vandaag bevorderen’ luidt de missie van de Teeken Akademie, opgericht op 11 november 1778.

Het onderwijs vond enkele jaren plaats op de zolder van de Waag op de Balans. Vanaf 1787 had de Teeken Akademie onderdak in het Museum Medioburgense, een initiatief van Johan Adriaan van de Perre, bouwheer van het Van de Perrehuis.

Onderwijs

In het jaar van oprichting waren er al 93 leerlingen en 185 honoraire leden, die geen lessen volgen maar de Akademie financieel ondersteunden. De tekenlessen werden gevolgd door handwerkslieden, jonge mannen van goede stand en kunstenaars. Weeskinderen en mindervermogenden kregen gratis les.

leden van de Teeken Akademie tekenen een model na.
De leden van de Teekenacademie te Middelburg een model tekenend. 1789-1793. Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, deel III, nr 1033.

Exposities

Al vroeg in het bestaan van de Akademie werden er exposities gehouden, de eerste in 1822. De Teeken Akademie bezat verschillende schilderijen, geschonken door begunstigers, die dienden als voorbeelden voor de leerlingen om na te tekenen.

In 1979 was het tijd voor een nieuw elan, met aanmoedigingsprijzen als stimulans. Ook kinderen werden meer betrokken en er werd – en wordt – meer samenwerking gezocht met andere partijen.

Archief

Bij de brand van Middelburg in mei 1940 ging het archief van de Teeken Akademie grotendeels verloren. Het Zeeuws Archief beheert het archief van de Teeken Akademie van de periode 1778 tot 1885. Het betreft een bestand met namen van lesgevende meesters en leerlingen.

Stichting Teeken Akademie

Lees verder over de geschiedenis én de huidige activiteiten van de Teeken Akademie op de website.

www.teekenakademiemiddelburg.nl