Natuurkundig Gezelschap Middelburg

Het Natuurkundig Gezelschap Middelburg werd opgericht in 1780. De vereniging volgt ontwikkelingen in de exacte wetenschappen en organiseert lezingen die worden gegeven door deskundigen.

De onderwerpen die het Gezelschap onder de aandacht brengt betreffen uiteenlopende gebieden:  natuurkunde, astronomie, geologie, chemie, farmacie, biologie, geneeskunde en wiskunde. Het Gezelschap besteedt ook aandacht aan de wetenschappelijke toepassingen en de geschiedenis van de (natuur)-wetenschappen.

De oprichter van het Natuurkundig Gezelschap is Johan Adriaan van de Perre, bouwheer van het Van de Perrehuis, tegenwoordig onderdeel van het Zeeuws Archief.

Lees meer op de website van het Natuurkundig Gezelschap Middelburg