Open voor bezichtiging?

Het Van de Perrehuis is een 18e-eeuws stadspaleisje dat nog zijn authentieke stijlkamers bezit. Is het open voor bezichtiging?

Voor individuele bezoekers is het Van de Perrehuis alleen te bezichtigen tijdens Open Monumentendag.

Aaneenschakeling van stijlkamers 0f zogenaamde ‘enfilade’ in het Van de Perrehuis.

Het Zeeuws Archief in Middelburg is gehuisvest in monumentale nieuwbouw én in een 18e-eeuws stadspaleisje; het uit circa 1765 daterende Van de Perrehuis. De stijlkamers zijn in hun oorspronkelijke staat bewaard gebleven: de tapijtkamer met Brusselse tapijten, een ontvangstkamer met schilderijbehangsels, de bibliotheek en nog veel meer kamers met authentieke schouwen, schilderingen en houtsnijwerk.

In het historische huis zijn de werkvertrekken van de medewerkers gesitueerd. Het huis is daarom beperkt geopend voor het publiek.

Open Monumentendag

In een grote, witte hal met een marmeren vloer, staat een houten planetarium.
Hal met planetarium in het Van de Perrehuis. Foto: Aart van Belzen, 2012.

De Open Monumentendag is jaarlijks op de tweede zaterdag van september. Medewerkers van het Zeeuws Archief geven die dag korte rondleidingen van 30 minuten. Het is niet mogelijk het gebouw op eigen gelegenheid te bezichtigen. Omstreeks augustus is meer informatie over de rondleidingen tijdens Open Monumentendag te vinden in de agenda.