Onderzoeksresultaten van UCR-studenten

University College Roosevelt (UCR) te Middelburg heeft in 2010-2014 gedurende twee semesters aandacht besteed aan het archief van de MCC. Dat heeft geresulteerd in waardevolle onderzoeken.

In twee ‘research seminars’, onderdeel uitmakende van het programma geschiedenis (history track) van de faculteit Arts & Humanities, hebben studenten kennis gemaakt met archiefonderzoek, een onderzoeksonderwerp gedefinieerd en hun eigen onderzoek uitgevoerd in het archief van de MCC.

De eerste groep studenten, van het tweede semester 2010/2011 ‘Into the triangle trade’, heeft daarnaast meegewerkt aan de vertaling van het logboek van de opperstuurman van het hierboven genoemde schip de Eenigheid.

Van de tweede groep studenten, uit het eerste semester 2013/2014 ‘Organization of the slave trade – ashore and aboard’, worden hier enige ‘final papers’ gepubliceerd. Ondanks de beperkte tijd die de studenten ter beschikking stond, hebben zij waardevolle bijdragen kunnen leveren aan de kennis over de slavenhandel.

Interloping Trade of the MCC – Laura Volkmer (Middelburg 2013)

Slave Mortality on Board of ‘De Eenigheid’, A Comparison between the Third and Fourth Voyage – Hanna van Leent (Middelburg 2013)

Slave Acquisition and its Appliance in the Philadelphia’s 6th Voyage – Jacobus J.W. van de Kerkhof (Middelburg 2013)

Profit and Loss in the MCC – Thijs van den Boomen (Middelburg 2013)