redactiegroep norm voorkeursformaten

Norm voorkeursformaten gereed

De Norm Voorkeursformaten is gepubliceerd, over bestandsformaten van digitale overheidsinformatie. De norm moet de duurzame toegankelijkheid van deze informatie verzekeren. Er is aan de norm gewerkt door een redactiegroep, met onder andere collega Stefan Schrier namens het Zeeuws Archief.

Norm voorkeursformaten

Deze norm schrijft voor welke bestandsformaten op dit moment het meest geschikt zijn om digitale overheidsinformatie zo duurzaam toegankelijk mogelijk te bewaren. Deze bestandsformaten noemen we voorkeursformaten. De norm Voorkeursformaten is een landelijke norm, en geldt voor alle lagen van de overheid. Het wordt gebruikt bij het inrichten van werkprocessen en digitale informatiesystemen.

Redactiegroep

De redactiegroep bestond naast Stefan Schrier van het Zeeuws Archief uit medewerkers van verschillende instanties, zoals De Belastingdienst, Waterschap Hollandse Delta, Nationaal Archief, ministerie van Defensie en Forum voor standaardisatie. De leden brachten hun ervaring uit de praktijk in en deelden die met de anderen.

Redactiegroep norm voorkeursformaten
Redactiegroep norm voorkeursformaten

Stefan heeft zowel ervaring als projectleider / adviseur digitale archivering bij het Zeeuws e-Depot, als vanuit inspectie bij de Zeeuwse overheden en is blij met het resultaat.
Stefan Schrier: ‘Deze norm kunnen we nu actief delen met de Zeeuwse overheden. De norm wordt ook een onderdeel van onze aansluitkit en wordt gebruikt tijdens de aansluittrajecten’

Beheer van de norm

Jaarlijks wordt door de redactiegroep bekeken of er aanpassingen nodig zijn. Bijvoorbeeld het toevoegen van een bestandformaat aan de lijst of het toevoegen van een praktijkvoorbeeld.

Norm Voorkeursformaten

Bekijk de norm op de website van het Nationaal Archief

www.nationaalarchief.nl