Nieuwe gegevens in Zeeuwen Gezocht

Vanaf vandaag zijn nieuwe en vernieuwde gegevens aan de website Zeeuwen Gezocht toegevoegd. Het totaal aantal naamsvermeldingen is met ruim 100.000 toegenomen tot meer dan 7,2 miljoen. Het is de laatste update met het programma ISIS.

Vanaf vandaag zijn nieuwe en vernieuwde gegevens aan de website Zeeuwen Gezocht toegevoegd. Het totaal aantal naamsvermeldingen is met ruim 100.000 toegenomen tot meer dan 7,2 miljoen.

Zoals gebruikelijk bij de eerste update van het nieuwe jaar zijn de akten van de Burgerlijke Stand toegevoegd die per 1 januari openbaar zijn geworden. Voor 2011 zijn dat geboorten 1910, huwelijksvoltrekkingen 1935 en overlijden 1960. Het aantal openbare akten van de Burgerlijke Stand van Zeeland bedraagt inmiddels meer dan anderhalf miljoen. Later dit jaar zullen wij op dit aantal nader ingaan.

Welke bestanden zijn toegevoegd bij deze update kunt u lezen op de pagina NIEUW.

Lees meer over de update op het blog van Zeeuwen Gezocht.