Nieuw online: foto's Provinciale Planologische Dienst

Het fotoarchief van de Provinciale Planologische Dienst Zeeland is nu online te raadplegen. Bijna 700 foto’s uit de periode 1958-1995 geven een beeld van het brede werkterrein van de dienst.

De foto’s belichten de economische ontwikkeling door ontsluiting van Zeeland, de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, de Deltawerken na de ramp van 1953, de industrialisatie en de komst van grootschalige recreatie en toerisme.

Opgericht in oorlogstijd

De PPD werd opgericht in de Tweede Wereldoorlog en vloeide voort uit de instelling van de Rijksdienst voor het Nationale Plan. Alle provincies dienden een planologische dienst formeren, aldus een decreet van juli 1942. In Zeeland begon de PPD op 1 december 1943 in het pand Nieuwstraat 27 te Middelburg. De werkzaamheden gingen pas echt van start na de bevrijding in 1944.

Rommelig kantoor waar twee jongemannen aan tekentafels werken.
De tekenkamer op de bovenverdieping van het kantoor van de Provinciale Planologische Dienst aan de Nieuwstraat 27 te Middelburg, 23 juni 1958. Zeeuws Archief, Fotoarchief PPD nr 646.

Taken

De taakomschrijving luidde: “De voorbereiding van streekplannen, het uitbrengen van adviezen over uitbreidingsplannen en andere planologische aangelegenheden, alsmede het verzamelen, rangschikken, bestuderen en verwerken van gegevens, welke voor het planologisch werk in de provincie van belang kunnen zijn en het brengen van eenheid in het verwerken van deze gegevens”.

Afgezien van de naamswijziging van uitbreidingsplan in gemeentelijke ruimtelijke plannen of bestemmingsplannen, bleef de taakomschrijving tijdens het hele bestaan van de PPD actueel. De plannen behoefden goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De PPD ging het college adviseren.  Ook andere instanties deden dat en om het overleg te stroomlijnen werd de Provinciale Commissie ter beoordeling van de gemeentelijke uitbreidingsplannen opgericht.

 • Straat met twee oude vervallen huizen met roodoranje dakpannen.

  Te saneren woningen aan de Beursstraat te Bruinisse, 29 mei 1958. Zeeuws Archief, Fotoarchief PPD nr 88.

 • Een veerboot ligt naast een meerpaal. Aan dek zijn mensen.

  Het voet-fietsveer Veere-Kamperland bij de haven van Veere, 22 augustus 1957. Zeeuws Archief, Fotoarchief PPD nr 211.

 • Rode, oranje en gele windschermen staan op een strandje. Op het water liggen jachten afgemeerd. Op de achtergrond is het silhouet van de Grote Kerk van Veere te zien.

  Strandje aan de Schotsman bij Kamperland, 1974. Zeeuws Archief, Fotoarchief PPD nr 282.

 • De pijlers van een brug gezien vanaf de wal.

  De Zeelandbrug bij Colijnsplaat, ca 1976. Zeeuws Archief, Fotoarchief PPD nr 428.

  PPD tot 1991

  Van 1 december 1943 tot april 1972 was de dienst gevestigd in het pand De Vergulde Schrijfkoker in de Nieuwstraat 27. Op 24 april 1972 werd het voormalige hotel De Burg aan de Groenmarkt 13 betrokken.

  De PPD werd 1 oktober 1991 opgeheven om op te gaan in de provinciale dienst voor de ontwikkeling van Zeeland, genaamd Directie II: Economie, Ruimtelijke Ordening en Welzijn.

  Behalve het fotoarchief beheert het Zeeuws Archief het archief van de Provinciale Planologische Dienst Zeeland. De archiefinventaris is online te raadplegen.

  Foto's PPD in de beeldbank

  Bekijk en doorzoek de foto's van de Provinciale Planologische Dienst Zeeland

  www.zeeuwsarchief.nl

  Archief PPD

  Raadpleeg de archiefinventaris van de Provinciale Planologische Dienst Zeeland

  hdl.handle.net