Molukkers in Zeeland

Tegen hun zin en die van de Nederlandse regering kwamen in 1951 zo’n 12.500 Molukkers, voornamelijk ex-KNIL-militairen en hun gezinnen, naar Nederland. Tijdelijk… maar het liep anders. Henk Smeets en Corzas Nanuruw deden onderzoek naar de geschiedenis van die Molukkers die onderdak kregen in Zeeland.

De resultaten van het onderzoek van de heren Smeets en Nanuruw zijn beschreven in een lijvig boek, dat op 30 maart 2010 in het Zeeuws Archief is gepresenteerd aan Commissaris van de Koningin Karla Peijs, de heer L.L.J. Siegers namens de Molukse gemeenschap in Zeeland en aan de burgemeesters van Middelburg, Veere en Vlissingen. Freek de Jonge was ook aanwezig en hield een toespraak. De bijeenkomst werd druk bezocht.

Indonesië wilde de Molukse militairen niet

Molukkers in Zeeland

Op 29 december 1949 droeg Nederland de soevereiniteit over aan de federale staat Indonesië. Toen die staat vervangen werd door een eenheidsstaat, werd op Ambon de Republiek der Zuid-Molukken (RMS) uitgeroepen. Veel Molukse militairen voelden zich niet langer veilig. Enerzijds omdat ze sympathiseerden met de RMS, anderzijds vanwege hun steun aan het voormalige koloniale bestuur. Ze wilden graag terug naar de Molukken om daar gedemobiliseerd te worden, maar de Indonesische regering liet ze er niet toe, bang dat ze de RMS zouden gaan versterken. Ook alternatieve bestemmingen, zoals Nederlands Nieuw-Guinea, accepteerde de Indonesische regering niet.

Het ISBN-nummer van het boek ‘Molukkers in Zeeland’ is 978-90-74352-16-1.

Inzien

Het boek is ter inzage in de studiezaal van het Zeeuws Archief.

www.zeeuwsarchief.nl