Bezoek van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Hanke Bruins Slot aan het Zeeuws Archief

Minister bezoekt Zeeuws Archief

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot, heeft op maandag 7 november 2022 een bezoek gebracht aan het Zeeuws Archief.

Ze heeft onder andere de archieven van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) bekeken. Met Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief, en medewerkers van het Zeeuws Archief heeft ze gesproken over de rol, betekenis en functie van archieven voor een breder maatschappelijk begrip t.a.v. slavernijverleden. Dit in het kader van een serie verdiepende gesprekken die het kabinet op de eilanden, in Suriname, en in Nederland voert over dit onderwerp.

bezoek van minister van binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties Hanke Bruins Slot aan het Zeeuws Archief
Bezoek van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Hanke Bruins Slot aan het Zeeuws Archief

Het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC), dat in beheer is bij het Zeeuws Archief, geeft veel gedetailleerde informatie over trans-Atlantische handel in slaafgemaakten in de 18e eeuw. Dit archief is in 2011 door de Unesco aangewezen als Werelderfgoed. Sindsdien zet het Zeeuws Archief in op het bekend maken van dit archief voor onderzoekers en het delen van kennis.

Archieven Middelburgse Commercie Compagnie

Het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie is volledig gedigitaliseerd en online raadpleegbaar. Bekijk ook de blog 'Slavenreis van de Eenigheid' en de online expositie 'Handelaar in slaven'.

/onderzoek-het-zelf/trans-atlantische-slavenhandel/