overbrenging waterschapsarchieven Zeeuws-Vlaanderen

‘Je weet het met de elementen maar nooit’ Overbrenging waterschapsarchieven

Alle archieven van de rechtsvoorgangers van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen zijn vanaf nu raadpleegbaar bij het Zeeuws Archief. Dinsdag 14 maart vond de officiële overbrenging naar het Zeeuws Archief plaats van de laatste delen die nog in bewerking waren.

Sinds 2019 zijn de waterschapsarchieven van Zeeuws-Vlaanderen in beheer van het Zeeuws Archief en ook te raadplegen. Een aantal archieven was echter nog in bewerking of nog geheel niet geïnventariseerd. Er is veel werk verzet om ook deze laatste delen toegankelijk te maken. Het gaat om delen van De Drie Ambachten, Het Vrije van Sluis, Hulsterambacht en de voorgangers, zoals de calamiteuze polder Hoofdplaat-Thomaes.

 • Opzichtersdagboek, waterschapsarchieven Z-VL

  Opzichtersdagboek, over een nieuwe hoogwaterkering in verband met dijkval van 10 juni 1964. Archief van de Waterkering van de calamiteuze polders Hoofdplaat en Thomaes toeg.nr 3596a, inv.nr 48.

 • Tekeningen Hoofdplaatpolder, 1973-1976

  Tekeningen voor het op deltasterkte brengen van een gedeelte hoogwaterkering gelegen tussen de dijkpalen 9 + 20 meter en 57 + 90 meter van de Hoofdplaatpolder, 1973-1976. Archief van de Waterkering van de calamiteuze polders Hoofdplaat en Thomaes, toeg.nr 3596a, inv.nr 110.

 • Brief over de belangen van de dijkraden na opheffing losse polders, 1965.

  Brief over de belangen van de dijkraden na opheffing van losse polders, 1965. Archief van het Waterschap Het Vrije Van Sluis, toeg.nr 3500, inv.nr 68.

 • Jaarverslagen Het Vrije van Sluis,1941-1955

  Jaarverslagen met o.a. verslag van de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp voor het waterschap. Archief van het Waterschap Het Vrije Van Sluis, toeg.nr 3500, inv.nr 59, jaarverslagen 1941-1955

  Overbrenging

  In het waterschapskantoor in Terneuzen hebben Hannie Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief en Toine Poppelaars, dijkgraaf Waterschap Scheldestromen hun handtekening gezet voor deze overbrenging. Daarmee komt de verantwoordelijkheid voor beheren, bewaren en beschikbaar stellen ook voor deze laatste delen archief bij het Zeeuws Archief te liggen. Vervolgens kon Toine Poppelaars met een symbolisch gebaar de gouden archiefdoos overhandigen aan Hannie Kool-Blokland, één dag voor de waterschapsverkiezingen.

  Toine Poppelaars: ‘Je zou kunnen zeggen dat het voelt alsof je je dochter aan je schoonzoon weggeeft. Maar het voelt ook vertrouwd, want we werken al langer samen met het Zeeuws Archief. We weten dat onze archieven in goede handen zijn en zorgvuldig worden beheerd.’

  Hannie Kool-Blokland: ‘De rol van schoonzoon hebben we nog niet eerder gehad, maar we zullen hem goed invulling geven. Zo zullen we goed voor de archieven zorgen en als schoonzoon is het ook belangrijk te werken aan een goede relatie met de schoonfamilie. Gelukkig is er al een goede samenwerking. We zullen ook regelmatig op bezoek komen.’

  Archieven

  Na het officiële gedeelte vertelde informatiemedewerker van Waterschap Scheldestromen, Hans Reijnierse, een mooi verhaal over het belang van archieven. En dat zit hem niet alleen in de wettelijke verplichting, zodat er verantwoording kan worden afgelegd, maar bijvoorbeeld ook het historisch besef. Het voor toekomstige generaties bewaren van ons cultureel erfgoed. ‘Dat spreekt niet alleen mij het meeste aan van de archieven, er is veel belangstelling voor onze Zeeuwse geschiedenis.’

  Daniel Obbink, archivaris bij het Zeeuws Archief, gaf een interessant inkijkje in de inhoud van de overgedragen archieven. Er is interessante informatie in de archieven te vinden over bestuurskracht en fusies in de jaren 1870 tot circa 1978. De opzichtersdagboeken, jaarverslagen en tekeningen laten zien dat in 100 jaar de techniek van het dijkbeheer enorm is verbeterd. Dijkvallen zoals Hoofdplaat tussen 1964 en 1980 drie keer had te doorstaan komen gelukkig nog maar weinig voor. De waterschappen brachten de West-Zeeuws-Vlaamse zeewering op veilige deltahoogte, want, zoals dijkgraaf Becu toen zei: “je weet het met de elementen maar nooit!”

   

  Waterschapsarchivaris Daniel Obbink vertelt over de inhoud van de laatst overgedragen waterschapsarchieven.

  Wat is er zoal in die archieven te vinden?

  Daniel Obbink is de relatiebeheerder bij het Zeeuws Archief voor het waterschap en geeft met deze blog een inkijkje in de historische context van deze bijzondere archieven.

  /blog/waterschapsarchieven-zeeuws-vlaanderen/