Jaarlijkse vrijwilligersmiddag Zeeuws Archief

De jaarlijkse vrijwilligersmiddag voor de vrijwilligers van het Zeeuws Archief vond dit jaar plaats in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Op deze dag staan ontmoetingen centraal en het is een waardering voor het vele en betekenisvolle werk dat door vrijwilligers wordt gedaan.

Waardering

Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief, spreekt haar waardering uit voor het werk dat de vrijwilligers van het Zeeuws Archief doen. Net als bij het Watersnoodmuseum zijn de werkzaamheden van de vrijwilligers heel divers.

De vrijwilligers luisteren geboeid naar de gids tijdens de rondleiding door het Watersnoodmuseum.

Het eerste deel van de middag is in het Vijfde Caisson van het Watersnoodmuseum. Directeur Siemco Louwerse geeft een korte presentatie over het museum dat dit jaar – wellicht mede vanwege het feit dat herdacht wordt dat de Watersnoodramp zeventig jaar geleden plaats vond – nu al rond de vijfenzestig procent van het totaal aantal jaarlijks bezoekers heeft mogen verwelkomen. Hij vertelt dat het museum grotendeels op vrijwilligers draait. Net als bij het Zeeuws Archief zijn zij van grote waarde voor de organisatie. De tweede presentatie wordt verzorgd door Zeeuws Archief medewerker Ilja Mostert. In zijn presentatie ‘Schouwen onder water in 1575’ staat ook de ‘strijd tegen het water’ centraal, maar in een heel andere tijd en onder heel andere omstandigheden.

Ontmoeting

Het tweede deel van de middag is er een rondleiding door het Watersnoodmuseum door vrijwilligers van het museum. ‘Je merkt dat je vrijwilligerswerk doet waar je affiniteit mee hebt’ merkt een vrijwilliger van het Zeeuws Archief op. ‘Onze rondleider zijn familie heeft de ramp meegemaakt, hij is betrokken bij het onderwerp. En zo ben ik vanuit mijn werk betrokken bij het werk van het Zeeuws Archief’.  Een andere vrijwilliger benoemt dat hij het leuk vind om ook de vrijwilligers van een andere locatie te ontmoeten. ‘Ik zat tijdens de koffie naast een vrijwilliger die altijd in Zierikzee werkt. Ik werk in Middelburg, het is leuk om elkaar eens te ontmoeten’.