gezicht op Zuiddorpe door Johan de Vries

Inspiratiemiddag Zeeuws-Vlaanderen

Ontmoeten en kennis delen over de geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen.

Het Zeeuws Archief organiseert op dinsdag 29 november de inspiratiemiddag Onderzoek in archieven Zeeuws-Vlaanderen in het Warenhuis in Axel.

Deze middag gaat het Zeeuws Archief graag in gesprek met de heemkundige kringen, historische verenigingen en andere liefhebbers.
Wat is er te vinden in de archieven? Wat kan er nog meer bij? Welke onderzoeken lopen er en zijn er allemaal mogelijk? Wat hebben de verenigingen nodig voor onderzoek en ondersteuning?
In de pauze halen we ideeën op en in het laatste uur kunnen we daarover met elkaar het gesprek voeren.

Programma

13.30 uur            Inloop met koffie en thee

Welkom door Hannie Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief

Verhalen uit Terneuzen over de overgedragen archieven van de gemeente Terneuzen en de archieftoegang Gemeente Terneuzen 1795-1970 door Joss Hopstaken, archivaris Zeeuws Archief

·         pauze

Vlaams bronnenmateriaal uit de Rekenkamers van Brussel en Rijsel over Zeeuws-Vlaanderen voor 1650 door Adrie de Kraker, historicus

Militaire inundaties in Noord-Vlaanderen archiefonderzoek door Marc Buise, onderzoeker

16.00 uur            Netwerkmoment met borrel

Aanmelden vóór 24 november via managementassistenten@zeeuwsarchief.nl