Bezoek van klas 5 van de Vrije School Zeeland, 2022

Het Zeeuws Archief sluit aan bij leerlijn Reizen in de Tijd door Zeeland

Het project Reizen in de Tijd door Zeeland is een initiatief van Cultuurkwadraat en Erfgoed Zeeland. Het is 2 jaar geleden gestart om erfgoed en onderwijs beter op elkaar te laten aansluiten. Er is een doorlopende leerlijn erfgoededucatie ontwikkeld.

Het Zeeuws Archief sluit dit jaar aan bij ‘Reizen in de tijd door Zeeland’. De doorlopende leerlijn ‘Reizen in de tijd’ gaat uit van de eigen omgeving van leerling. Voor de aansluiting van het Zeeuws Archief worden een of meer bestaande educatieprojecten bewerkt zodat ze passen in een van de twee rode draden waarin de leerlijn erfgoededucatie is verdeeld: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wie wat bewaart’. De lessen bestaan uit een bezoekles en een daaraan gekoppelde activiteit.

Anneke van Waarden-Koets namens het Zeeuws Archief, samen met Bunkerverhalen Dishoek november '44 , Fort Rammekens, Watertoren Axel, Museum Hulst, Stadhuismuseum Zierikzee.
Nieuwe deelnemers Reizen in de Tijd door Zeeland: Anneke van Waarden-Koets namens het Zeeuws Archief, samen met Bunkerverhalen Dishoek november ’44 , Fort Rammekens, Watertoren Axel, Museum Hulst, Stadhuismuseum Zierikzee.

Het Zeeuws Archief biedt al jaren een uitgebreid aanbod op educatief gebied. Van archieflessen voor het onderwijs tot cursussen voor particulieren. We zijn blij dat daar nu deze leerlijn aan wordt toegevoegd. Dit is voor scholen een laagdrempelige manier om kennis te maken met de archieven en het educatief aanbod van het Zeeuws Archief.

Vrijwilligers Zeeuws Archief leiden leerlingen rond in het Zeeuws Archief ihkv het cultuurmenu PO, 2019. Foto A. van Waarden-Koets

Onderzoek het verleden en begrijp het heden

Lees meer over het educatie aanbod van het Zeeuws Archief.

/actueel/educatie/