Genealogisch Centrum Zeeland naar studiezaal Zeeuws Archief

Met ingang van 25 maart 2014 integreren het Zeeuws Archief en het Genealogisch Centrum Zeeland hun genealogische dienstverlening. Vanaf dat moment zijn de rijke genealogische collecties van beide organisaties op één plaats te raadplegen, namelijk in de studiezaal van het Zeeuws Archief aan het Hofplein 16 te Middelburg.

Het Zeeuws Archief beschikt over miljoenen persoonsgegevens van Zeeuwen. Niet alleen in geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes van de burgerlijke stand, maar ook in notaris-, kerk- en gevangenisregisters, uitgewerkte stambomen en familieboeken.

Collectie Genealogisch Centrum Zeeland

Het Genealogisch Centrum Zeeland heeft ook tal van genealogische bronnen. Denk aan indexen op doop-, trouw- en begraafboeken en op rechterlijke, notariële en weeskamerarchieven. Het centrum bezit met name een groot aantal particuliere verzamelingen met genealogieën, overlijdensadvertenties, geboortekaartjes en bidprentjes. Beide organisaties beschikken bovendien over een uitgebreide bibliotheek met genealogische boeken en naslagwerken.

Genealogische databases

Veel gegevens zijn gedigitaliseerd in diverse stamboomprogramma’s. De miljoenen historische persoonsgegevens die beide onderzoeksinstellingen beheren zijn voor een groot deel online raadpleegbaar via de personendatabase Zeeuwen Gezocht op de website van de Stichting Genealogisch Centrum Zeeland.

Fysieke en digitale raadpleging genealogische bestanden op één plaats

Vanaf 25 maart 2014 wordt het mogelijk behalve de digitale ook de fysieke (originele) bronnen van beide op één en dezelfde plaats te raadplegen, namelijk in de studiezaal van het Zeeuws Archief. De twee organisaties willen met deze integratie hun dienstverlening aan stamboomonderzoekers nog verder verbeteren.

Openings- en bezoektijden

De studiezaal is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 17.00 uur. De vrijwilligers van het Genealogisch Centrum zijn in de studiezaal aanwezig op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 15.00 uur en op de eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 16.00 uur.

Raadplegen

Belangstellenden kunnen gratis originele stukken raadplegen met inachtneming van de openbaarheidsbeperkingen die gelden om kwetsbare stukken te beschermen en de privacy van nog levende personen. Voor geboorteaktes geldt in Nederland een openbaarheidsbeperking van 100 jaar, voor huwelijks- en echtscheidingsakten 75 jaar en voor overlijdensakten 50 jaar.