Gemeente Tholen kiest voor Zeeuws e-Depot

Naar beneden scrollen

Peter Hoek, wethouder informatie van de gemeente Tholen en Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief, hebben woensdag 10 april 2019 een dienstverleningsovereenkomst e-Depot getekend. Hiermee kiest de gemeente Tholen officieel voor aansluiting bij het Zeeuws e-Depot en gaat het Zeeuws Archief de digitale archieven van de gemeente Tholen beheren.

Een e-depot is een voorziening waarin digitale informatie wordt bewaard, beheerd en voor de lange termijn toegankelijk gehouden. Dat betreft elk type informatie, ongeacht de informatiedrager: documenten, kaarten, tekeningen, databases, beeld- en geluidmateriaal, etc.
De afgelopen tijd hebben de gemeente Tholen en het Zeeuws Archief samengewerkt om het digitaal informatiebeheer van de gemeente op orde te brengen. Samen wordt nu geïnventariseerd welke archieven gereed kunnen worden gemaakt voor overbrenging naar het Zeeuws e-Depot.

Samenwerking

In een dienstverleningsovereenkomst (DVO) worden taken beschreven die het Zeeuws Archief in het kader van de Archiefwet gaat uitvoeren. Het college van gemeente Tholen heeft besloten een DVO aan te gaan met het Zeeuws Archief voor het beheer van digitale archieven in het e-Depot. Het Zeeuws Archief maakt zich in Zeeland sterk voor duurzaam digitaal informatiebeheer. Het Zeeuws e-Depot maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk voor digitale duurzaamheid. Daardoor kan de gemeente Tholen profiteren van de beschikbare kennis en expertise.

Aansluitkit Zeeuws e-Depot overhandigd

Zeeuws e-Depot

Een e-Depot is een voorziening waarin digitale informatie wordt bewaard, beheerd en voor de lange termijn toegankelijk gehouden. In het Zeeuws e-Depot is de informatie altijd in originele staat terug te vinden. De opgenomen bestanden worden permanent gecontroleerd, actief beheerd ofwel gepreserveerd (zo nodig omgezet naar andere formaten zodat ze leesbaar blijven) en beschikbaar gesteld aan iedereen die daarvoor is geautoriseerd.

Het Zeeuws e-Depot is in beginsel beschikbaar voor iedere overheid, bedrijf of maatschappelijke organisatie in Zeeland die zijn informatie langdurig toegankelijk wil houden.

  • De eigen digitale en gedigitaliseerde collectie van het Zeeuws Archief wordt opgenomen, bijvoorbeeld van Rijkswaterstaat en de notarissen.
  • Andere overheden kunnen hun bestanden laten beheren en toegankelijk maken. Zij hebben een wettelijke taak om hun informatie te behouden en toegankelijk te houden.
  • Bedrijven, verenigingen en stichtingen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Zeeuwse samenleving kunnen eveneens gebruik maken van het Zeeuws e-Depot.

Zeeuws Archief

Het Zeeuws Archief is een Regionaal Historisch Centrum, dat werd opgericht in 2000 en bestaat uit een fusie tussen het Rijksarchief in Zeeland, het gemeentearchief van Middelburg en het gemeentearchief in Veere. Tegenwoordig beheert het Zeeuws Archief ook de archieven van de gemeente Kapelle, de gemeente Terneuzen, de provincie Zeeland en van het Waterschap Scheldestromen.

Zeeuws e-Depot

Hoe blijft digitale informatie ook in de toekomst leesbaar?

www.zeeuwsarchief.nl