Twee jongeren poseren met een archiefdoos en archiefstukken in de studiezaal

Fellowship bij het Zeeuws Archief

Samen met jou wil het Zeeuws Archief het maatschappelijk belang van archieven delen met het publiek. Daarom bieden we een fellowship aan bij het Zeeuws Archief, waarbij je tegen een vergoeding voor de duur van maximaal zes maanden onderzoek doet in de collectie van het Zeeuws Archief. Je levert na je onderzoek een paper aan dat zich richt op de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding van Zeeland of de periode daarna.

Wie pas geleden is afgestudeerd (bachelor of master) en in onze archieven onderzoek wil doen naar nog niet ontdekte Zeeuwse verhalen, kan zich aanmelden. Je doet relevante werkervaring op, bouwt een professioneel netwerk op, en versterkt zo je positie op de arbeidsmarkt. Samen brengen we nieuwe verhalen uit de Zeeuwse geschiedenis naar de rest van de wereld.

Voorwaarden:

 • Je bent maximaal 3 jaar geleden afgestudeerd (bachelor of master), studie geschiedenis.
 • Je onderwerp richt zich op de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding van Zeeland of de periode daarna.
 • Je maakt gebruik van de archieven en collecties uit het Zeeuws Archief.
 • Je schrijft een paper over je onderzoek.

Twee beurzen van € 6.000,-

Het gaat om twee beurzen van maximaal € 6.000,-. We kunnen deze beurzen beschikbaar stellen door de bijdrage van de stichting Vrienden van het Zeeuws Archief. Er zijn twee fellowships beschikbaar vanaf 1 september 2024, maar we plannen de startdatum in overleg. Samen maken we ook een plan hoeveel dagen per week er aan het onderzoek wordt gewerkt. Er is daarvoor een werkplek beschikbaar bij het Zeeuws Archief. Natuurlijk kan er ook gedeeltelijk vanaf thuis of een andere werkplek gewerkt worden.

Tweede Wereldoorlog en 80 jaar bevrijding

Het onderwerp betreft de Tweede Wereldoorlog en 80 jaar bevrijding. Omdat het Zeeuws Archief zich de komende periode met een aantal projecten richt op het herdenkingsjaar 80 jaar bevrijding van Zeeland, willen we dat het onderzoek hier op aansluit. Er staan voor 2024 enkele grote digitaliseringsprojecten op het programma. Het gaat dan bijvoorbeeld om de archieven van het Militair Gezag, de Commissaris van de Koningin (1940-1969) en archieven over de wederopbouw in Middelburg, Vlissingen en Kapelle (Schore).

Uiteraard mag je zelf een voorstel doen voor een onderwerp, we hebben ook suggesties vanuit het Zeeuws Archief zoals:

 • Bronnen Wederopbouw Zeeland 1945-1965
 • Project Oorlogslevens in Zeeland, dat aansluit bij het landelijke WO2net
 • De rol van het Militair Gezag in verschillende delen van Zeeland
 • Ooggetuigenverslagen/herinneringen/dagboeken/egodocumenten uit de oorlogsperiode
 • Vergelijkende studie naar de wederopbouw in stad en platteland.
 • De neerslag van collaboratie en zuivering in de collectie van het Zeeuws Archief
 • De vergeten inzet van Franse troepen bij de bevrijding van Zeeland in mei 1940 en in 1944-1945

Je herkent jezelf in onderstaande punten:

 • Enthousiaste onderzoeker die niet langer dan drie jaar geleden is afgestudeerd (bachelor of master).
 • Is gedurende zes maanden minstens twee dagen per week beschikbaar om het onderzoek te verrichten.
 • Geeft verdieping aan wat tot nu toe bekend is over de Tweede Wereldoorlog en de tijd van bevrijding en wederopbouw in Zeeland.
 • Is bereid het paper te presenteren en te publiceren. Dat kan met een digitale publicatie, wetenschappelijk artikel of audiovisueel werk.

Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Wij bieden de onderzoeker:

 • Begeleiding bij onderzoek, een contactpersoon/begeleider, ondersteuning bij gebruik archieven en collecties.
 • Een beurs voor zes maanden met een maandelijkse vergoeding van 1000 euro.
 • Toegang tot een relevant netwerk van professionals in het werkveld en relaties van het Zeeuws Archief.
 • Een platform en ondersteuning bij publicatie van de onderzoekresultaten en artikelen.
 • Een werkplek in een achttiende-eeuws stadpaleis met moderne studiezaal in de provinciehoofdstad van Zeeland of in Zierikzee.

Interessante werkplek

Het Zeeuws Archief is het Regionaal Historisch Centrum (RHC) van Zeeland. We bewaren en beheren de archieven en collecties van overheden, particulieren en bedrijven in Zeeland en stellen deze beschikbaar aan het publiek. We doen dit met zeventig betrokken medewerkers.
Daarnaast is het Zeeuws Archief specialist in digitale duurzaamheid; het biedt digitale opslag, authenticiteit en toegankelijkheid in het Zeeuws e-Depot. Daarmee stellen we digitale informatie van en over Zeeland veilig. Voor nu, en voor toekomstige generaties.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Suzanne Sanders, HR-adviseur, via s.sanders@zeeuwsarchief.nl of via 06-26485961.

Meld je aan

Jouw aanmelding en onderzoeksvoorstel ontvangen we graag uiterlijk 1 juli 2024.
Het onderzoeksvoorstel heeft ongeveer 750 woorden en beschrijft: het onderwerp van je onderzoek, welke bronnen, methoden en technieken je wilt gebruiken, wat de wetenschappelijke en maatschappelijke waarde van het onderzoek is en wat je beoogde eindproduct is.
Stuur deze samen met je cv per e-mail aan Suzanne Sanders, s.sanders@zeeuwsarchief.nl
onder vermelding van fellowship Zeeuws Archief.