Expositie GEVANGEN BEWEGING vermeerderd

Kijk, daar beweegt nog steeds iets in de gevelkastjes aan de muur van het Van de Perrehuis! ‘Capturing movement | Gevangen beweging’ is de titel van het kunstwerk van Hans Overvliet, dat hij in 2017 vervaardigde in het kader van de kunstmanifestatie KIJK DAAR BEWEEGT IETS. Onlangs werd het kunstwerk vermeerderd: er was iets nieuws ontstaan uit vermeerdering, de kunstenaar legde het vast en completeerde het kunstwerk. Het is te zien tot en met 3 juni 2018 in de publicatiekastjes aan de gevel van de voormalige rechtbank aan het Hofplein, waarin sinds 2000 de kantoren van het Zeeuws Archief zijn gehuisvest.

Vermeerdering. Foto Hans Overvliet
Vermeerdering van het kunstwerk GEVANGEN BEWEGING – vervaardigd door Hans Overvliet voor de gevelkastjes aan de muur van het Zeeuws Archief. Foto: Hans Overvliet 2018.

Gevangen beweging

CAPTURING MOVEMENT
three different attempts to multiply lemon geranium [pelargonium graveolens]

Het kunstwerk GEVANGEN BEWEGING is speciaal gemaakt voor de gevelkastjes aan de muur van de rechter vleugel van het Van de Perrehuis. In dit achttiende-eeuwse voormalige stadspaleis van de families Van de Perre en Schorer was van 1838-1995 de rechtbank gehuisvest. Sinds 2000 zijn hierin de kantoren van het Zeeuws Archief ondergebracht.

Hans Overvliet, kunstenaar en eigenaar van Ruimte Caesuur in de Lange Noordstraat te Middelburg, maakte het werk als onderdeel van de kunstmanifestatie KIJK DAAR BEWEEGT IETS {achter de gerania}.

Het werk archiveert drie manieren om citroengras (pelargonium graveolens) te vermenigvuldigen: door middel van blad met stekpoeder in aarde, blad in water en blad met ingesneden nerf op aarde. De groei die zich bijna onzichtbaar voltrekt, is gedocumenteerd van 3 september tot en met 29 september 2017.

CAPTURING MOVEMENT – three different attempts to multiply lemon geranium [pelargonium graveolens] kunstwerk vervaardigd door Hans Overvliet voor de gevelkastjes aan de muur van het Zeeuws Archief. Foto: Hans Overvliet 2018.
De kunstenaar liet zich inspireren door een citaat van Samuel Becket (1906-1989) uit het verhaal VERROEREN (1989) in een vertaling van Hugo Claus:

“Dan weggaan. Beginnen met weggaan. Op onzichtbare voeten beginnen met weggaan. Zo traag dat alleen verschil van plek aantoonde dat hij wegging. Zoals wanneer hij verdween alleen om later weer te verschijnen op een andere plek. Dan weer verdween om later weer te verschijnen op een andere plek. Zo steeds weer verdween om weer later weer te verschijnen op weer een andere plek.”

Vermeerderd

KIJK DAAR BEWEEGT IETS… { achter de gerania } was een project van kunstenaarsinitiatief decreet-concreet rondom de 15de en laatste uitgave van het decreet-kunsttijdschrift in 2017.
Voorafgaand aan de presentatie van dit tijdschrift was er in Middelburg in de maand oktober een kunstroute met Middelburgse kunstenaars uitgezet en vond er een aantal lezingen en andere activiteiten plaats.

Op 1 september 2017 begon Hans Overvliet in het kader van dit project met het dagelijks fotograferen van drie manieren van het vermeerderingsproces van Citroengeranium (Pelargonium graveolens). Elke methode leverde een serie foto’s op die de onmerkbare en onzichtbare groei zichtbaar maakt.

Het vermeerderen middels het plaatsen van bladeren in aarde met stekpoeder bleek uiteindelijk succesvol: op 29 januari 2018 besloot één van de bladeren het leven te schenken aan een nieuw plantje. De foto die Hans Overvliet op 7 februari nam getuigt daarvan.

De fotoseries van de eerste 26 dagen werden vanaf 3 oktober 2017 geëxposeerd in de gevelkastjes van het Zeeuws Archief.

Op 20 februari 2018 werd het werk gecompleteerd met de laatste foto, nieuw leven uit vermeerdering – Gevangen Beweging achter de tralies van de publicatiekastjes.

Het werk GEVANGEN BEWEGING is te zien tot en met 3 juni 2018.
Kijk voor meer informatie over de expositie in de gevelkastjes op de expositiepagina.

Internationale prijs

Hans Overvliet won in februari 2018 een internationale prijs voor zijn serie werken DISTANT SUFFERING. De prijs werd toegekend door Red Line Art Works, een internationaal platform voor geëngageerde kunst.