Expositie gemeentehuis Veere

‘Stilstaan bij de oorlog en bevrijding’ is de titel van de nieuwe expositie in de hal van het Gemeentehuis van Veere in Domburg. In deze expositie zijn objecten te zien uit de stadhuiscollectie van de gemeente Veere, die in beheer is bij het Zeeuws Archief.

Een van de assemblages van Marijke Leertouwer.

De objecten hebben betrekking op oorlog en bevrijding van Walcheren. Kunstenares Marijke Leertouwer heeft zich hierdoor laten inspireren en drie assemblages gemaakt rond het thema oorlog en bevrijding. Het plaatsen van hedendaagse kunstobjecten in een historische context geeft een verrassende kijk op heden en verleden. De organisatie is in handen van CBK Zeeland Bedrijfsexposities.

Objecten uit de jaren 1944-1945

De expositie bestaat uit elf vitrines.  Hierin zijn diverse objecten te zien die herinneren aan de jaren 1944-1945. Bijvoorbeeld twee biljetten die uitgestrooid werden door de Royal Air Force boven Duitse stellingen, waarop stond dat ze de wapens beter konden neerleggen omdat voor hen de oorlog verloren was. En het embleem van de Calgary Highlanders, aangeboden in 1994 ter herinnering aan de slag om de Sloedam. Ook is een kopie te zien van een artikel uit het Zeeuwsch Dagblad van vrijdag 3 augustus 1956 over de onthulling van de gedenksteen in Vrouwenpolder. In de laatste vitrine ligt de herdenkingspenning die, ter herinnering aan de inundatie en droogmaking van Walcheren, in 1946 door de Dienst Droogmaking Walcheren aangeboden werd aan de gemeente Veere.

In drie vitrines staat een assemblage van Marijke Leertouwer. Daarin krijgt een antieke ansichtkaart een prominente plaats.

penning 'Walcheren verdronk voor Europa's bevrijding'.
Penning: ‘Walcheren verdronk voor Europa’s bevrijding’, oktober 1944. Ontwerp Albert Diekerhof, 1946. Verzamelingen van de gemeente Veere, objectnummer GV7001.

De expositie is wegens de huidige coronamaatregelen alleen te bezoeken na afspraak, te maken via de site van de gemeente Veere.