Expositie en wandelingen Meesters van Middelburg

Onder de titel ‘Meesters van Middelburg’ is een kunstroute door Middelburg uitgezet langs werken van kunstenaars die Middelburg hebben verbeeld. Het Zeeuws Archief ligt ook op deze route. Tot en met 2 december 2017 is in de eerste ruimte van de middeleeuwse tentoonstellingskelders van het Zeeuws Archief de gelijknamige gelegenheidsexpositie te zien, met werken rondom de thema’s Vlissingse poort, Kinderdijk, stadhuis en abdij.

Han van den Broeke (1944-2009), De Vlissingse poort vanaf de vest. Bruikleen: Willem van den Broeke te Middelburg.

Meesters van Middelburg

Op 1 november 2017 wordt in de Burgerzaal van het oude stadhuis van Middelburg aan de Markt het historisch boekwerk Middelburg, Gezicht van de stad gepresenteerd. Ter gelegenheid van de presentatie van het boek en in het kader van de Maand van de Geschiedenis én het feestjaar Middelburg 800 jaar stad, heeft dr. Willem van den Broeke de kunstroute ‘Meesters van Middelburg’ door de stad uitgezet. Op verschillende locaties is te zien hoe kunstenaars de stad Middelburg in de loop der eeuwen hebben verbeeld.

Middelburg verbeeld

In het Zeeuws Archief is in de eerste ruimte van de middeleeuwse kelders van het Van de Perrehuis de gelegenheidsexpositie Meesters van Middelburg te zien.

Aan de hand van drie thema’s: ‘Vlissingse poort en omgeving’, ‘Kinderdijk en omgeving’ en ‘Stadhuis en Abdij’, zijn afbeeldingen te zien uit de rijke beeldcollecties van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en het Zeeuws Archief. Tevens zijn kunstwerken door particulieren in bruikleen gegeven, speciaal voor deze gelegenheidstentoonstelling. De beeldbepalers van deze thema’s worden gevormd door een schilderij van Han van den Broeke (Vlissingse poort), een houtsnede van Marie Evers-Keg (Kinderdijk) en de schoolplaat Het stadhuis te Middelburg door H.J. Wolter.

HJ Wolter Het stadhuis te Middelburg. Eigendom mw. Janitsch-Brillenburg Wurt
H.J. Wolter (1873-1952), Gezicht op het stadhuis van Middelburg – wandplaat. Bruikleen: mevrouw Janitsch-Brillenburg Wurth te Middelburg.

Wandelingen langs Meesters van Middelburg

De gelegenheidsexpositie ‘Meesters van Middelburg’ in het Zeeuws Archief is opgenomen in een wandelroute langs verschillende locaties in de stad waar werk wordt getoond van kunstenaars, beroeps- en amateurfotografen, kinderen en volwassenen. Alle deelnemers hebben óf zelf Middelburg verbeeld óf tonen werken van beroeps- of amateurkunstenaars.

Tussen 15 oktober en 15 november 2017 organiseren de stadsgidsen Willem van den Broeke en Ineke van de Put op gezette tijden een stadswandeling langs de kunstroute. Mocht de belangstelling voor deelname aan de kunstroute groot zijn, dan worden tussen 15 november en 2 december 2017 extra wandelingen georganiseerd.

Belangstellenden kunnen zich via boekhandel de Drvkkery, Markt 51 te Middelburg aanmelden. Deelnamekaarten zijn aan de kassa of online verkrijgbaar voor € 7,00. Zolang de voorraad strekt ontvangen de deelnemers gratis een brochure met een routebeschrijving waarin korte biografieën van de deelnemende kunstenaars zijn opgenomen. Het startpunt van de wandeling langs Meesters van Middelburg is bij de Drvkkery.

De gelegenheidsexpositie Meesters van Middelburg in het Zeeuws Archief, Hofplein 16, 4331 CK Middelburg is tijdens de openingstijden van het gebouw te zien tot en met zaterdag 2 december 2017. Toegang vrij.

Gezicht op een deel van de Kinderdijk, Rouaanse kaai en de Dwarskaai te Middelburg met radarboot en het gedenkteken voor de opening van het havenkanaal (1817). Steendruk Jan Frederik Schütz (1817-1888), uitgever T.P. Roest, 1850. Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata deel II toegang 295 nr 296.