Wat is het Zeeuws e-Depot?

Het Zeeuws Archief werkt sinds 2015 aan de ontwikkeling van een digitaal depot voor het bewaren, beheren, preserveren en beschikbaar stellen van digitale archieven; het Zeeuws e-Depot. 

Een e-depot is een voorziening waarin digitale informatie wordt bewaard, beheerd en voor de lange termijn toegankelijk gehouden. Dat betreft elk type informatie, ongeacht de informatiedrager: documenten, kaarten, tekeningen, databases, beeld- en geluidmateriaal, etc.

In het Zeeuws e-Depot is de informatie altijd in originele staat terug te vinden. De opgenomen bestanden worden permanent gecontroleerd, actief beheerd ofwel gepreserveerd (zonodig omgezet naar andere formaten zodat het leesbaar blijft) en beschikbaar gesteld aan iedereen die daarvoor is geautoriseerd.

Voor wie is het Zeeuws e-Depot?

Het Zeeuws e-Depot is in beginsel beschikbaar voor iedere overheid, bedrijf of maatschappelijke organisatie in Zeeland die zijn informatie langdurig toegankelijk wil houden.

  • De eigen digitale en gedigitaliseerde collectie van het Zeeuws Archief wordt opgenomen, bijvoorbeeld van Rijkswaterstaat en de notarissen.
  • Andere overheden kunnen hun bestanden laten beheren en toegankelijk maken. Zij hebben een wettelijke taak om hun informatie te behouden en toegankelijk te houden.
  • Bedrijven, verenigingen en stichtingen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Zeeuwse samenleving kunnen eveneens gebruik maken van het Zeeuws e-Depot.

Een geruststellend idee, mijn digitale data veilig en voor altijd beschikbaar in het Zeeuws e-Depot!

Waarom kiezen voor het Zeeuws e-Depot?

  • Deelnemers profiteren van de nieuwste kennis, ervaring en expertise op het gebied van duurzaam digitaal informatiebeheer want de kern is ‘state of the art’ software die wereldwijd wordt gebruikt door toonaangevende kennisinstituten.
  • De data van deelnemers zijn veilig in overheidshanden want het Zeeuws Archief is een overheidsorgaan.
  • Beschikken over alle noodzakelijke kennis, ondersteuning en advies dichtbij huis.
  • Het Zeeuws Archief heeft al ruim 100 jaar ervaring met beheren en toegankelijk houden van informatie. Het Zeeuws Archief is dé dienstverlener in Zeeland op het gebied van duurzaam informatiebeheer.
  • De archivarissen/informatiespecialisten van het Zeeuws Archief worden voortdurend bijgeschoold.

Aansluiting

Lees meer over aansluiting op het Zeeuws e-Depot

/expertise-in-archiveren/zeeuws-e-depot/aansluiting/