Zeeuwse handreiking 'Informatiebeheer op orde'

Iedere organisatie bereidt zich op zijn eigen manier voor op aansluiting op het Zeeuws e-Depot. De Zeeuwse werkgroep ontwikkelde een handreiking waarmee overheden hun eigen voorbereidingstraject kunnen inrichten.

Deze interactieve handreiking

  • laat de belangrijkste stappen zien die genomen moeten worden;
  • geeft per stap informatie, documenten en ‘best practices’
  • kan een eigen plan van aanpak worden door de pijlen te verplaatsen of te verwijderen.

Open hier de handreiking ‘Informatiebeheer op orde’