Pilot gemeente Middelburg

De website www.middelburg.nl speelt een belangrijke rol in het contact met burgers en bedrijven en fungeert in toenemende mate als digitaal stadskantoor. Het is dan van belang ook de gemeentelijke website te archiveren en in het e-Depot te bewaren en te beheren.

De pilot webarchivering met de gemeente Middelburg startte in juli 2016 en werd afgerond in juni 2017. Websites vallen onder de Archiefwet en dienen te worden bewaard. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de website correcte informatie biedt en up to date is.

Bij de start van de pilot zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Inzicht krijgen in webarchivering en hoe bij deze vorm van archivering aan de eis van duurzame toegankelijkheid moet worden voldaan;
  • Inzicht krijgen in de verschillende onderdelen en informatiebronnen van de website van de gemeente en hoe deze zich tot elkaar verhouden;
  • Ervaring opdoen met het opnemen van snapshots en een live website in het e-Depot;
  • Inzicht krijgen in de vraag of het opnemen van een live website de archivering door middel van snapshots mogelijk overbodig maakt;
  • Bouwstenen aanleveren voor het regelen van de organisatie en het beheer van de website binnen de gemeente.

Lees het eindrapport Pilot webarchivering gemeente Middelburg en Zeeuws Archief online.

www.zeeuwsarchief.nl