Deelnemers samenwerking

Zeeuwse Werkgroep

De Zeeuwse Werkgroep bestaat uit een actieve informatiebeheerders van uiteenlopende Zeeuwse overheden en het Zeeuws Archief. Samen bepalen zij de agenda van de Zeeuwse samenwerking. Ook nemen zij het initiatief tot het houden van workshops. Verder fungeert de Zeeuwse Werkgroep als klankbord voor het Zeeuws Archief bij de doorontwikkeling van het Zeeuws e-Depot en de aansluittrajecten. Voorzitter is Karin Heirman van de gemeente Terneuzen. Secretaris is Kees de Ridder van het Zeeuws Archief.

Netwerk van leidinggevenden

De hoofden informatiebeheer van de Zeeuwse overheden komen regelmatig bijeen om ervaringen te delen en nieuwe ontwikkelingen over digitaal informatiebeheer en het Zeeuws e-Depot te bespreken.

Zeeuwse stuurgroep

De stuurgroep stimuleert en bewaakt de voortgang van de samenwerking. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten, de Zeeuwse kring van secretarissen, de provincie, het waterschap en de gemeente Terneuzen. De directeur van het Zeeuws Archief is voorzitter van de stuurgroep.

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten

De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten is opdrachtgever van en stimulerende kracht achter de samenwerking.

Zeeuwse kring van secretarissen

De Zeeuwse kring van secretarissen adviseert de VZG op belangrijke momenten in het proces. Deze kring bestaat uit de gemeentesecretarissen en de algemeen directeur van het waterschap en de provincie.

Meer over de Zeeuwse samenwerking

Achtergrondartikel over de Zeeuwse samenwerking in het Archievenblad, mei 2017.

/content/uploads/Zeeuwse-samenwerking-Archievenblad_2017.4_mei_18-20.pdf