Deelnemers samenwerking

Het Zeeuws Informatie Netwerk bestaat uit verschillende groepen die informatie delen via het kennisplatform Pleio. Iedere medewerker van een Zeeuwse overheid kan zich aanmelden als lid van het Zeeuws Informatie Netwerk.

Zeeuws Informatie Netwerk

Werk je voor een Zeeuwse overheid en wil je op de hoogte blijven van duurzaam digitaal archiveren? Sluit je dan aan bij het Zeeuws Informatie Netwerk.

www.pleio.nl

Uit welke groepen bestaat het Zeeuws Informatie Netwerk?

Zeeuwse Werkgroep

De Zeeuwse Werkgroep bestaat uit een actieve informatiebeheerders van uiteenlopende Zeeuwse overheden en het Zeeuws Archief. Samen bepalen zij de agenda van de Zeeuwse samenwerking. Ook nemen zij het initiatief tot het houden van workshops. Verder fungeert de Zeeuwse Werkgroep als klankbord voor het Zeeuws Archief bij de doorontwikkeling van het Zeeuws e-Depot en de aansluittrajecten. Voorzitter is Karin Heirman van de gemeente Terneuzen. Secretaris is Kees de Ridder van het Zeeuws Archief.

Netwerk van leidinggevenden

De hoofden informatiebeheer van de Zeeuwse overheden komen regelmatig bijeen om ervaringen te delen en nieuwe ontwikkelingen over digitaal informatiebeheer en het Zeeuws e-Depot te bespreken.

Zeeuws stuurgroep

De stuurgroep stimuleert en bewaakt de voortgang van de samenwerking. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten, de Zeeuwse kring van secretarissen, de provincie, het waterschap en de gemeente Terneuzen. De directeur van het Zeeuws Archief is voorzitter van de stuurgroep.

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten

De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten is opdrachtgever van en stimulerende kracht achter de samenwerking.

Zeeuwse kring van secretarissen

De Zeeuwse kring van secretarissen adviseert de VZG op belangrijke momenten in het proces. Deze kring bestaat uit de gemeentesecretarissen en de algemeen directeur van het waterschap en de provincie.

Meer over de Zeeuwse samenwerking

Achtergrondartikel over de Zeeuwse samenwerking in het Archievenblad, mei 2017.

/content/uploads/Zeeuwse-samenwerking-Archievenblad_2017.4_mei_18-20.pdf