Toegankelijk maken

Het Zeeuws Archief is specialist op het gebied van duurzame toegankelijkheid van allerlei soorten informatie. Het gaat om verschillende soorten dragers: van perkament en papier tot harde schijf. We maken archieven en collecties toegankelijk zodat door iedereen kunnen worden gevonden en gebruikt, – nu en in de toekomst.

Het langdurig leesbaar, vindbaar en begrijpelijk houden van informatie is onmisbaar voor het functioneren van de moderne samenleving, waarin kennis vrijuit wordt gedeeld. Het beschrijven van archieven en collecties is dus essentieel, zodat informatie ook over 20, 50 of zelfs 100 jaar nog vindbaar en bruikbaar is.

Speciale aandacht gaat uit naar digitale informatie, die vanwege haar vluchtige karakter zeer kwetsbaar is. Waar informatie op papier in het uiterste geval pas op het moment van overbrenging toegankelijk gemaakt hoeft te worden, is dit bij digitale informatie al vanaf het moment van ontstaan noodzakelijk. Als niet meteen gegevens worden vastgelegd over de inhoud, context en bestandsformaten (metadata), dan valt later vaak niet meer te achterhalen of deze informatie authentiek is. Het leesbaar houden wordt moeilijk of zelfs onmogelijk.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem gerust contact op met Kees de Ridder

Stuur een mail