Drie nieuwe bronnen in Zeeuwen Gezocht

In oktober 2015 zijn drie nieuwe bronnen aan de personendatabase Zeeuwen Gezocht toegevoegd: 1) Familiewapen ; 2) Persoon in Provinciaal Archief ; 3) Persoon in taxatierapport.

Familiewapens

Het gaat hierom de vermeldingen van familiewapens in diverse archieven en verzamelingen in het Zeeuws Archief. De meeste van deze vermeldingen bevatten ook een afbeelding van het wapen. Het gaat vooral om de wapens van bekende Zeeuwse geslachten, maar ook van minder bekende.

Pagina met enkele wapenafbeeldingen in de Nieuwe kerk te Middelburg. Opgenomen in het register met wapenafbeeldingen in de Middelburgse kerken in 1793. Verzameling Handschriften en Aanwinsten Gemeentearchief Middelburg, 1692-1999, inv.nr 1982.20.
Pagina met enkele wapenafbeeldingen in de Nieuwe kerk te Middelburg. Opgenomen in het register met wapenafbeeldingen in de Middelburgse kerken in 1793. Verzameling Handschriften en Aanwinsten Gemeentearchief Middelburg, 1692-1999, inv.nr 1982.20.

Persoon in Provinciaal Archief

Deze toevoeging is het resultaat van de jarenlange noeste arbeid van Henk Drost. In de studiezaal van het Zeeuws Archief nam hij de verbalen uit het archief van de Gouverneur van Zeeland vanaf mei 1814 door. Minutieus las hij alle stukken en maakte op fiches per persoonsnaam, plaatsnaam en trefwoord korte beschrijvingen van de inhoud van deze stukken. De fiches met de persoonsnamen van Aalbregtse tot en met Holten zijn nu te via Zeeuwen Gezocht te raadplegen.

Persoon in taxatierapport

Dit is een verrassende bron uit een onbekend archief. In het archief van de Brandwaarborgmaatschappijen Middelburg/Zierikzee, 1824-1969 (1980) bevinden zich twaalf registers met taxaties en polissen van onroerende goederen van leden, opgemaakt door de correspondent en taxateur van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappijen in West-Zeeuws-Vlaanderen, 1828-1954. Omdat de kadastrale administratie van een aantal West-Zeeuws-Vlaamse gemeenten grotendeels ontbreekt, is deze bron een interessant alternatief voor het achterhalen van gebouwd onroerend goed (huizen, boerderijen, molens, nijverheidsgebouwen).

Informatie

Op het weblog van Zeeuwen Gezocht vindt u een artikel met meer informatie over de drie bronnen.
In Zeeuwen Gezocht zelf kunt u informatie over alle bronnen bekijken.
Via de optie ZOEKEN kunt u rechtstreeks in Zeeuwen Gezocht zoeken.