Draag bij aan de collectie over de Zeeuwse corona-periode

De coronacrisis heeft een grote impact op onze huidige maatschappij. Daarom is deze crisis aangewezen als ‘hotspot’; een bijzondere gebeurtenis waarover informatie bewaard moet worden. Een bijdrage van iedereen is welkom!

Iedere Zeeuw beleeft en ervaart deze crisis op zijn of haar eigen manier. Door veel verschillende persoonlijke ervaringen, of het eigen blikveld vast te leggen, kunnen we de collectie over het coronavirus zo compleet mogelijk maken. Daarom nodigen we iedereen uit om informatie die betrekking heeft op deze crisis, aan het archief over te dragen.

Waar zijn we naar op zoek?

Foto’s van je leven in in deze tijd; lege straten, een verlaten sportveld of je gezin achter de laptop aan de keukentafel. Maar ook foto’s van informatieborden, spreuken of solidariteitsacties. Te denken valt ook aan flyers en posters met mededelingen over coronamaatregelen. Ook opgetekende ervaringen, briefjes, aantekeningen of dagboeken zijn welkom. En filmpjes; bijvoorbeeld een boodschap voor opa en oma omdat je er niet op bezoek kunt of een filmpje van de berenspeurtocht door de wijk.

Let op; het gaat vooral om digitaal materiaal en papier, niet om spullen.

 • Kinderopvang aan het Molenwater in Middelburg, 14 april 2020.

 • Waarschuwingsbord op de hoek van de Houtkaai en Segeersstraat in Middelburg, april 2020.

 • Voorwaarden aan winkelbezoek, etalage kledingwinkel aan de Burg in Middelburg, 14 april 2020.

  Wat gaan we er mee doen?

  wanneer de crisis achter de rug is en we alles hebben verzameld, gaan we zorgen dat het materiaal goed wordt beschreven, zodat we het beschikbaar kunnen stellen voor bijvoorbeeld tentoonstellingen en historisch onderzoek. Bij het Zeeuws Archief werken veel vrijwilligers. Samen met hen pakken we het beschrijven van de corona collectie op. Als je wilt meehelpen, kun je dat nu alvast aangeven.

  Hoe werkt het?

  Hier lees je hoe je materiaal kunt aanleveren. Stuur een e-mail naar info@zeeuwsarchief.nl en vermeld hierin je naam en telefoonnummer. Geef ook een korte omschrijving van het materiaal (soort gebeurtenis, locatie, datering, etc.).

  Aanleveren digitale bestanden:

  Aanleveren papieren bestanden:

  Door de crisis is het Zeeuws Archief gesloten. We kunnen dan ook niets aannemen. Bewaar het voorlopig zelf, maar laat het alvast weten door een mail te sturen naar info@zeeuwsarchief.nl

  Bij het aanleveren van het materiaal ga je akkoord met de hieronder beschreven voorwaarden.

  Voorwaarden

  Voorwaarden bij het leveren van materiaal aan het Zeeuws Archief ten behoeve van de collectie over de Zeeuwse corona-periode.

  • Ik draag het materiaal over aan het Zeeuws Archief.
  • Ik ben zelf de maker van het materiaal en er zijn geen anderen die er rechten op hebben.
  • Ik geef het Zeeuws Archief toestemming voor het opslaan en publiceren van het materiaal.
  • Ik geef het Zeeuws Archief toestemming om de persoonsgegevens m.b.t. de materialen op te slaan en te publiceren, met uitzondering van mijn e-mailadres.
  • Ik geef informatie over het materiaal dat ik inlever.
  • Eventuele personen die op het beeld herkenbaar zijn, genoemd worden in het document ofwel genoemd worden in de persoonsgegevens zijn ermee akkoord dat ik dit materiaal en de gegevens afsta aan het Zeeuws Archief.
  • Zelf mag ik de door mij gemaakte materialen ook blijven gebruiken en verspreiden.
  • Het Zeeuws Archief publiceert je e-mailadres niet en deelt dit ook niet met derden.
  • het Zeeuws Archief publiceert de genoteerde persoonsgegevens, zoals wie er op beeld staat, alleen bij de beschrijving van het materiaal.
  • Het Zeeuws Archief kan ervoor kiezen om het materiaal niet te bewaren en/of niet te publiceren.
  • Het Zeeuws Archief kan ervoor kiezen om het materiaal over te dragen aan een andere archiefdienst.
  • Het Zeeuws Archief stelt het materiaal beschikbaar onder een CC BY 4.0 licentie (Naamsvermelding 4.0 Internationaal www.creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl).
  • Het Zeeuws Archief kan de actievoorwaarden op elk moment wijzigen.