Digitalisering archief en handschriften van het Zeeuws Genootschap

Metamorfoze, het nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed, financiert de conservering en digitalisering van het archief en de handschriftencollectie van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Aanvrager en uitvoerder van het project is het Zeeuws Archief in Middelburg. De aanvraag gebeurde in overleg met het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is het oudste genootschap van Nederland dat zijn verzamelingen tot nu toe in eigendom heeft en nog steeds actief verzamelt. In 1969 kreeg het Genootschap het predicaat Koninklijk. Het te conserveren en digitaliseren archief beslaat de periode 1769-1969, terwijl de handschriftencollectie documenten bevat uit de 15e tot en met de 19e eeuw. Conservering, digitalisering en online publicatie worden naar verwachting in 2018 voltooid.

Handschrift naar de Emblemata van Johan de Brune de Oude. Collectie ZB, KZGW, Handschrift 6410F

Van (inter)nationaal belang

Het archief en de handschriftencollectie bevatten circa 275.000 pagina’s. Het beheer van het archief, circa 10 meter, is in handen van het Zeeuws Archief, terwijl ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland de handschriftencollectie, circa 30 meter, onder zijn hoede heeft.

Pagina uit een handschrift naar de Eblemata van Johan de Brune de Oude (1588-1658). De afbeelding naar Adriaen van De Venne van de moeder die haar kind verschoont gaat vergezeld van de spreuk ‘dit lijf wat ist als stank en mist’. Collectie: ZB, KZGW Handschrift 6410F.
Pagina uit een handschrift naar de Eblemata van Johan de Brune de Oude (1588-1658). De afbeelding naar Adriaen van De Venne van de moeder die haar kind verschoont gaat vergezeld van de spreuk ‘dit lijf wat ist als stank en mist’. Collectie: ZB, KZGW Handschrift 6410F.

Het archief en de handschriftencollectie van het genootschap zijn van (inter)nationaal belang en bevatten naast de geschiedenis van het genootschap documenten uit de vijftiende tot en met de negentiende eeuw op het gebied van theologie, astronomie, landmeetkunde, archeologie, geschiedenis, natuurlijke historie, land- en volkenkunde, literatuur en geneeskunde.

Genootschappen speelden bij wetenschapsvragen een belangrijke rol, bijvoorbeeld door het uitschrijven van prijsvragen.

Medicijnboek van mr J.A. Kelleneer. Collectie ZB, KZGW, Handschrift 6368

Conservering en digitalisering

Het restauratieatelier van het Zeeuws Archief voert de conservering van het archief en de handschriftencollectie uit. Daarna worden de documenten gedigitaliseerd.

Medicijnboek geschreven door mr Johannes Andreisen Kelleneer in Utrecht, 1644. Het boek bevat medische voorschriften en persoonlijke aantekeningen. Het object heeft ernstige vochtschade, waardoor de rode inkt is uitgelopen. Collectie ZB, KZGW Handschrift 6368.
Medicijnboek geschreven door mr Johannes Andreisen Kelleneer in Utrecht, 1644. Het boek bevat medische voorschriften en persoonlijke aantekeningen. Het object heeft ernstige vochtschade, waardoor de rode inkt is uitgelopen. Collectie ZB, KZGW Handschrift 6368.

De digitalisering gebeurt volgens de richtlijnen van Metamorfoze en wordt uitgevoerd door het fotoatelier Art in Print, gevestigd in het Zeeuws Archief.

Metamorfoze

Metamorfoze is het nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed. Het wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW. Het programma wordt gecoördineerd door het Bureau Metamorfoze dat bij de Koninklijke Bibliotheek is ondergebracht.

Digitaliseringsprojecten Zeeuws Archief

Het Zeeuws Archief voert sinds 2005 digitaliseringsprojecten in het kader van Metamorfoze uit. Eerdere Metamorfoze-projecten betroffen: Admiraliteit in Zeeland (1586-1609, begin Tachtigjarige Oorlog), Staten van Zeeland en Suriname (1667-1684, de verovering van Suriname), Tol van Zeeland (1584-1805), Middelburgse Commercie Compagnie (1720-1899, waaronder trans-Atlantische slavenhandel).

Meer lezen

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen: nieuw project op de website van Metamorfoze
Kijk mee in het hart van de oude Zeeuwen in de PZC van 19 maart 2016