Dienstverlening Vlissingen van start

Vanaf dit jaar is het gemeentearchief van Vlissingen ondergebracht bij het Zeeuws Archief. Inmiddels zijn de meeste stukken van Vlissingen te raadplegen via het Zeeuws Archief.

Afgelopen december is een dienstverleningsovereenkomst getekend, waarmee de gemeente Vlissingen het gemeentearchief per 1 januari 2020 officieel overgedragen heeft aan het Zeeuws Archief.

Afgelopen maanden zijn de archieven van de gemeente Vlissingen zorgvuldig ingepakt, verhuisd en uitgepakt. Volgens een bepaald systeem hebben ze inmiddels een plaats gekregen in een depot van het Zeeuws Archief. De meeste stukken zijn weer toegankelijk; ze kunnen opgevraagd en – op verzoek – gescand worden. Veel archieftoegangen van Vlissingen zijn te raadplegen op de site van het Zeeuws Archief.

 

Gezicht op de buitenhaven van Vlissingen 1895-1095.
Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, prentbriefkaarten, nr. 4692.