Deelname Zeeuws Archief aan verkiezing Stuk van het Jaar

Het Zeeuws Archief neemt deel aan de verkiezing van Stuk van het Jaar. Deze landelijke verkiezing vindt plaats in oktober, tijdens de Maand van de Geschiedenis. Het thema is “Opstand”. Het Zeeuws Archief toont een vroeg staaltje van opstand; een burgerinitiatief in Veere uit 1572 gericht tegen Spanje.

Stuk van het Jaar

Landelijke verkiezing van het mooiste of meest bijzondere archiefstuk binnen het thema ‘Opstand’. Breng vanaf 1 oktober een stem uit via www.stukvanhetjaar.nl

Inzending Zeeuws Archief

Een Veerse burgerlening voor de Opstand
De Opstand van 1572 ontstond in Zeeland en kwam van onderop en van binnenuit. Gewone mensen als vissers uit de Scheldedelta, draaischijf van internationale scheepvaart en economie, leden armoede en vreesden voor inkwartiering van Spaanse troepen. Voorjaar 1572 schaarde Veere zich aan de zijde van de Opstand met als inzet een uiterst ongewisse toekomst. Het document bevat de namen van zeventien gewone burgers van Veere, mannen en vrouwen, die in een pril stadium overtuigend geld leenden ter financiering van de oorlog en daarmee hun politieke en financiële lot verbonden met dat van Oranje.

Veerse burgers lenen geld voor de financiering van de Opstand tegen Spanje. Zeeuws Archief, Archief stad Veere, inventarisnummer 1710.
Veere omstreeks 1580. Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata II-996.