Dankzij vrijwilligers razendsnel 450.000 nieuwe persoonsgegevens online

De afgelopen maanden zijn er zo’n 450.000 nieuwe gegevens uit de bevolkingsregisters van 1900 – 1938 toegevoegd op de website van het Zeeuws Archief. De gegevens uit het project ‘Wie Woont Waar’ zijn veel sneller beschikbaar gekomen dan verwacht. Dat is te danken aan de inzet van ruim 700 vrijwilligers.

‘Het is ongelofelijk dat dit project al binnen 1 jaar is afgerond’, vertelt projectleider Daniël Obbink enthousiast. ‘We hadden er 4 jaar voor uitgetrokken’.

bevolkingsregister Terneuzen
Een beeld van een bevolkingsregister van Terneuzen.

Bevolkingsregisters als waardevolle bron

De gegevens zijn afkomstig uit de bevolkingsregistratie van zes Zeeuwse gemeenten. Elk huishouden werd ingeschreven, inclusief inwonende familieleden, kostgangers en bedienden. Van iedere bewoner werden voornaam, achternaam, geboorteplaats- en datum, beroep, kerkgenootschap, verhuizing, overlijden etc. bijgehouden. Het beschikbaar komen van deze bulk aan informatie vorm een aanwinst voor de familieonderzoeker, maar zeker ook voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van het wonen, werken en leven in Zeeland.

 

Vele handen maken licht werk

‘In totaal bevat dit project bijna 150.000 scans, met op elke scan twee pagina’s uit 562 registers en kaartsystemen’, vertelt Daniël Obbink. Ze zijn afkomstig uit de bevolkingsregisters van gemeenten die bij het Zeeuws Archief aangesloten zijn: Veere, Vlissingen, Kapelle, Terneuzen en Schouwen-Duiveland. De registers van Middelburg zijn alleen gescand, zij waren al eerder ingevoerd. De persoonsgegevens beslaan de periode 1900-1938. Vanwege privacy zijn gegevens jonger dan 110 jaar nog niet gepubliceerd.

De nieuwe persoonsgegevens zijn beschikbaar gekomen dankzij de noeste arbeid van veel vrijwilligers. Ruim zevenhonderd mensen meldden zich aan op het landelijke online platform ‘VeleHanden’ voor dit project met de bevolkingsregisters van het Zeeuws Archief.

 

Het computerscherm van Marja Abrahamse
Een computerscherm waarop iemand bezig is met het project ‘Wie Woont Waar – bevolkingsregisters Zeeland 1900-1938’.

De gegevens van de scans werden gelezen en vervolgens overgetypt in velden in het programma. Daniël vertelt: ‘Het was een precies werk. De instructie luisterde nauw en er waren allerlei afspraken, bijvoorbeeld over hoofdlettergebruik. Elke scan is door twee mensen afzonderlijk ingevoerd. En vervolgens werden alle gegevens gecontroleerd.’ Daniël is positief over het (online) contact met en tussen alle deelnemers. ‘Op de projectsite is ruimte voor mededelingen, vragen, tips en opmerkingen. Daar werd dagelijks op een constructieve manier gebruik van gemaakt.’ Zo werden wetenswaardigheden gedeeld, bijvoorbeeld door Yvonne, die als beroep ‘ketelboeter’ tegenkomt: iemand die pannen en ketels repareerde. Regelmatig herinneren deelnemers elkaar aan afspraken, bijvoorbeeld dat interpreteren niet is toegestaan. Zo mag ‘veldarb.’ niet voluit geschreven worden als ‘veldarbeider’.

'Het is ongelooflijk dat dit project al na één jaar afgerond is!'

— Projectleider Daniël Obbink van het Zeeuws Archief

Overtroffen verwachting

De verwachting was dat het project ‘Wie Woont Waar’ tot begin 2026 zou duren. ‘Niet alleen het feit dat het project zo snel afgerond is, maar ook het aantal mensen dat hier aan meewerkte overtrof onze verwachting. We zijn al deze vrijwilligers zeer erkentelijk dat in korte tijd zoveel gegevens voor onderzoek beschikbaar zijn komen. Er gaat zeker heel veel gebruik van gemaakt worden.’

Onderzoek doen

Zoek direct naar gegevens uit de bevolkingsregisters in Zeeuwen gezocht, de personenzoekmachine van het Zeeuws Archief.

/onderzoek-het-zelf/archief/

Blog met voorbeelden

In dit blog van Zeeuws Archief medewerker Roosanne Goudbeek wordt via de bevolkingsregisters gezocht naar wat zich afspeelde in het leven van een aantal Zeeuwen

/blog/ontdek-hoe-je-voorouders-woonden-via-de-bevolkingsregisters/

Bevolkingsregisters

Bekijk zoekgids
Een gezin poseert voor een huis, sommige familieleden zitten, anderen staan. Iedereen kijkt ernstig.
Het campagnebeeld van het project Wie Woont Waar – bevolkingsregisters Zeeland 1900 – 1938: Leden van de familie Heule in Burghsluis, 1895-1905. Zeeuws Archief, Beeldbank Schouwen-Duiveland, nr. SGP-0839.