Charterbank online

De Digitale Charterbank Nederland is sinds vrijdag 25 februari 2019 online. Deze nieuwe website van het onderzoeksinstituut Huygens ING ontsluit zo’n 170.000 middeleeuwse oorkonden die in Nederlandse archieven worden bewaard. Daaronder bevinden zich circa 5.000 oorkonden of charters uit het Zeeuws Archief.

Via de Digitale Charterbank Nederland (DCN) kan iedereen voortaan online op één plek de vele tienduizenden charters doorzoeken die in de verschillende Nederlandse archieven worden bewaard. Ze zijn te doorzoeken op onder andere datum, land, streek, plaats of familie. Op dit moment is van 24.000 oorkonden, waaronder enkele honderden van het Zeeuws Archief, ook een afbeelding beschikbaar.

Charters uit het Zeeuws Archief in DCN

Doorzoek de charters uit het Zeeuws Archief in de Digitale Charterbank Nederland

charterbank.huygens.knaw.nl

Zeeuws Archief-archivaris Leo Hollestelle vertelde aan Omroep Zeeland dat onder de charters zich de oudste archiefstukken van het Zeeuws Archief bevinden. Wat zijn charters? Hollestelle: “Oorkondes uit de middeleeuwen, ook wel charters genoemd, zijn vooral belangrijke afspraken tussen verschillende partijen, bijvoorbeeld een koop- of verkoopcontract of een akte van belening, dat iemand een stukje grond mag gebruiken”. Deze contracten bestaan meestal uit perkament met onderaan een zegel, die vaak ontbreekt. “Vaak ontbreken de zegels omdat ze afgebrokkeld zijn of verzamelaars ze ervan af gehaald hebben.”

Charter behorend bij de processtukken in de zaak van Jan Galle, procureur-fiscaal van de admiraliteit, tegen Jan Domussn., kapitein van een oorlogsschip uit Middelburg, over het niet aangeven van prijsgemaakte goederen, 1551. Zeeuws Archief, Archief Admiraliteit van Veere, inv.nr 32