Zwartewale - verdwenen

Zwartewale (Zwartewaal), verdronken gehucht en voormalig klein ambacht in het Verdronken Land van Zuid-Beveland, gelegen tussen Duvenee, Nieuwkerke en Tolsende. Verdronken in 1530 en 1532.

Zwartewale, Zuid-Beveland, Gemeente Reimerswaal.
Archiefdienst: Gemeentearchief Reimerswaal.

Van der Aa publiceerde over Zwartewale:

Zwartewaal, of Zwartewiel, voormalig ambacht in het eiland Zuid-Beveland, provincie Zeeland, daar waar thans het verdronken Zuid-Beveland is, O. van Tolsende.

Dit ambacht was niet grooter dan 238 gemeente 262 roeden (109 bunders 68 vierkante roeden 8 vierkante ellen) en is door den vloed van 5 November 1530 ingezwolgen.

Nimmer was er gelegenheid, om hier iets van de zee te herwinnen, gevolgelijk is te denken, dat dit ambacht niet dan in naain zal bekend blijven.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 13, A.J. van der Aa, 1851