Zwartenhoek

De buurtschap Zwartenhoek ligt in de gemeente Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland.

Zwartenhoek, Terneuzen, Gemeente Terneuzen
Archiefdienst: Zeeuws Archief

De buurtschap bij Westdorpe bestaat tegenwoordig uit een aantal dijkhuisjes en boerderijen. Oorspronkelijk was Zwartenhoek een fort in Staats-Vlaanderen. Het verdedigingswerk werd in 1586 aangelegd met het doel de omliggende landerijen met zeewater te inunderen. Toch kon het de inval van de Fransen in 1794 niet voorkomen.

Van der Aa publiceerde in 1851 over Zwartenhoek:

“Dit fort maakte deel uit van de linie van verdediging der vesting Sas-van-Gent en eindigde op dit punt. Het was een uitgestrekte sterkte, door onderscheidene buitenwerken gedekt, doch die sedert de komst der Franschen, in 1794 vervallen en waarvan alleen over is de hooge borstweringen en een gedeelte der batterijen, alles met gras begroeid en thans dienende tot weide voor vee.”

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 13, A.J. van der Aa, 1851

Zwartenhoek in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Aagtekerke op Wikipedia.


Grotere kaart weergeven