Zierikzee

Vermoedelijk is Zierikzee in de 10e eeuw ontstaan. Omstreeks 1200 verkreeg de plaats stadsrechten. Deze werden in 1248 door graaf Willem II van Holland bevestigd.

Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief

De vele monumenten (568) in Zierikzee herinneren aan de lange geschiedenis van de stad. Zierikzee vervult een centrumfunctie voor Schouwen-Duiveland. Sinds 1997 is hier het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland gevestigd.

In de 14e en 15e eeuw kende de stad een grote bloei, dankzij koopvaardij, visserij, zouthandel, lakennijverheid en landbouw. Zierikzee was in die tijd een van de belangrijkste steden van Holland en Zeeland. Begin 14e eeuw werd de stad door de Vlamingen belegerd.

Ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog werd de stad belegerd door de Spanjaarden onder leiding van Mondragon (1575 – 1576).

Het centrum van Zierikzee is sinds 1971 een beschermd stads- en dorpsgezicht.

Zierikzee in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

www.zeeuwsarchief.nl

Wapen

Wapen van Zierikzee

Het is aannemelijk dat de leeuw is ontleend aan het wapen van de graaf van Holland. Maar in plaats van rood is de leeuw in zwart weergegeven. Er bestaat een variant met een rode leeuw op een zilveren veld. Mogelijk dat het zilver is geoxideerd, waardoor het vel zwart is geworden. Zeer bijzonder zijn de schildhouders in de vorm van een Z en het spiegelbeeld ervan. Het schild wordt gedekt door een kruis, dat mogelijk een gekanteld St. Andreaskruis voorstelt, of een weefspoel (verwijzing naar de lakenindustrie) of een ruitvenster met kruisroede.