Weele (Noord-Beveland, verdwenen)

Weele, verdwenen dorp ten noorden van het tegenwoordige Wissenkerke, Noord-Beveland; voor het eerst als parochie vermeld in 1395. De kerk was bezit van het kapittel van St.-Pieter te Utrecht. Weele is in 1530 verdronken en het gebied is na de bedijking bij Wissenkerke gevoegd.