Waterdunen

Waterdunen, verdronken dorp en eiland, voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de moderne gemeentegrenzen zou dit Waterdunen tot de Gemeente Vlissingen behoren.

Naar het schijnt lag Waterdunen tussen de eilanden Wulpen en Koezand. Van de geschiedenis van het stadje is hoegenaamd niets bekend. Waarschijnlijk is het bij een stormvloed in het jaar 1357 verzwolgen.