Waterdunen (verdwenen)

Waterdunen, verdronken dorp en eiland, voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen.

Volgens de moderne gemeentegrenzen zou dit Waterdunen tot de Gemeente Vlissingen behoren.

Naar het schijnt lag Waterdunen tussen de eilanden Wulpen en Koezand. Van de geschiedenis van het stadje is hoegenaamd niets bekend. Waarschijnlijk is het omstreeks 1280 ontstaan, en bij een stormvloed in het jaar 1357 verzwolgen.

Waterdunen, Zeeuws-Vlaanderen.

Waterdunen is nummer 112 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.