Vreemdijke (verdwenen)

Vreemdijke (Vremdic, Frondic, Vraendijk, Vrandic, Vroondijk), verdronken dorp en parochie in Ambacht van Assenede, Oost Zeeuws-Vlaanderen.

Vreemdijke, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Terneuzen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Vreemdijke:

Vreemdijke, oorspronkelijk Frondic geheeten, voormalig heerlijkheid, polder en parochie in Staats-Vlaanderen, beoosten den Braakman, provincie Zeeland, overstroomd in den verwoestenden stormvloed tusschen den 1 en 2 November 1570, doch herdijkt, ingevolge octrooi van Koning Filips II, gegeven te Brussel den 26 Auguslus 1872.

Zij is op nieuw ondergevloeid door eenen buitengewonen storm en watervloed, op den 25 november 1601.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 12, A.J. van der Aa, 1848

Vreemdijke is nummer 92 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.