Tholen

Tholen, stad op het eiland Tholen, in de gemeente Tholen.

De naam Tholen verwijst naar de tol die hier geheven werd door de Hertog van Brabant.

Tholen, Tholen, Gemeente Tholen
Archiefdienst: Gemeeentearchief Tholen.

Van der Aa publiceerde over Tholen:

Tholen werd eertijds verdeeld in de Oude-Stad, de Nieuwe-Stad en de Buiten-Stad. De Oude stad was het westelijk deel, alwaar de kerk staat, en bepaald werd ten Oosten, door het Korten-dijkje, de Hoogstraat en de Verbrandestraat; aan het einde der laatste was de Verbrande-poort; in een bolwerk, dat voortijds gehecht was aan den dijk naar het Molenvliet loopende. De Nieuwe stad is het overige oostelijke gedeelte, omtrent de Haven, en de Buitenstad, de huizen aan het veer, buiten den Hoofdwal, ten getalle van 4, bevattende 6 woningen, en daarbij de zoutkeet voornoemd; vroeger was aldaar eene scheepstimmerwerf.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 11, A.J. van der Aa, 1848

Lees meer over Tholen op Wikipedia en Plaatsengids. Bekijk het wapen van Tholen.


Grotere kaart weergeven