Tewijk (verdwenen)

Tewijk (Thevic), verdronken dorp op Zuid-Beveland, gemeente Borsele.

Tewijk verdween ten gevolge van de Sint-Felixvloed (1530) en de Allerzielenvloed (1532).
Het dorp lag 3 tot 4 kilometer ten westen van ‘s-Heerenhoek.

Tewijk, Zuid-Beveland, gemeente Borsele
Archiefdienst: Gemeentearchief Borsele

Van der Aa publiceerde over Tewijk:

Te-Wijk, voormalig dorp op het eiland Borssele-Bewesten-Vijfzode, provincie Zeeland, in het Noorden van dat eiland. Thans is daarvan niets meer te vinden.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 11, A.J. van der Aa, 1848

Tewijk is nummer 37 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.