Stuiver (de) (verdwenen)

De Stuiver (of: Stuiver) is een voormalig gehucht in de gemeente Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, provincie Zeeland.
Het gehucht lag ten westen van het Kanaal Gent-Terneuzen. Bij de verbreding van het Kanaal Gent-Terneuzen in de jaren 60 werd het gehucht gesloopt.

De Stuiver, Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen
Archiefdienst: Zeeuws Archief

Van der Aa publiceerde over De Stuiver:

Stuiver (de) of Laatste Stuiver, buurtschap in Staats-Vlaanderen, provincie Zeeland, aan den westelijken oever van het Kanaal-van- Neuzen, op de Belgische grenzen. Deze buurtschap ligt voor het grootste gedeelte onder de Belgische gemeente Zelzaete, en voor een klein gedeelte onder de gemeenete Sas-van-Gent, staande er op Nederlandsch grondgebied slechts 3 huizen, bewoond door 27 zielen.

Gedurende de Belgische onlusten, als wanneer het laden en lossen van goederen, waarvan de oogluikende uitvoer naar Belgie, mogt plaats hebben, binnen Sas-van-Gent verboden was, kwamen de Nederlandsche schepen tot tegen de limietscheiding, tusschen de beide landen aan de buurtschap De Stuiver, alwaar zij hunne ladingen in Belgische schepen oversloegen. Deze overladingen geschiedden in tegenwoordigheid van Ambtenaren der in- en uitgaande regten van beide rijken, die er elk een wachthuis hadden, waarin zij bestendig wacht hielden. Waarschijnlijk is het op ons grondgebied destijds bestaand hebbende wachthuis, dat thans is afgebroken, in het meergemeld traktaat tolkantoor genoemd.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847

De Stuiver in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/