Stevenesse (verdwenen)

Stevenesse (‘Oud’-Stavenisse), verdwenen tijdens de stormvloed van 1509, ook wel de Tweede Cosmas- en Damianusvloed genoemd.
Stavenisse wordt voor het eerst genoemd als eiland in een oorkonde uit 1206. Dit eiland is in 1509 overstroomd en werd herdijkt in 1599.

Stevenesse, Tholen, gemeente Tholen
Archiefdienst: Gemeentearchief Tholen.

Van der Aa publiceerde over Stevenesse:

In het jaar 1509, zijn deze bedijkte landen door stroomen overweldigd en hebben een geruimen tijd als opene slijken gedreven, tot zij ten laatste in het jaar 1599, wederom werden bedijkt. Deze polder was eertijds een eiland, dat door de bedijking van den Zuidmoer enz. met het overige gedeelte der dijkaadje vereenigd is.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847

Stevenesse is nummer 16 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.