Steenhoven

Steenhoven (of: Steenhove) is een buurtschap in de gemeente Sluis, Zeeuws-Vlaanderen, provincie Zeeland.

Steenhoven, Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Steenhoven:

Steenhoven, volgens de Zeeuwsche uitspraak Steenove, en daarom soms geschreven Steenoven, gehucht in Staats-Vlaanderen, in het Vrije-van-Sluis, provincie Zeeland, met 14 huizen en ruim 190 inwoners. Het is eene straat van 10 huizen, die aan elkander gebouwd zijn en daartegen over 4, met tuintjes omringd; doch alle vervallen en armoedig.

Het is een overblijfsel van het oude Elmare in de vijftiende eeuw verdronken, bij hetwelk een klooster en ridderkasteel Steenenhof gestaan heeft van welk laatste het zijnen naam ontleent.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847


Grotere kaart weergeven