Steelvliet (verdwenen)

Steelvliet (Steenvliet of Steenblij), verdwenen dorp. ambacht en parochie in het oostelijk deel van het Verdronken Land van Zuid-Beveland. Dichtbij het dorp Steelsvliet lag het gehucht Looketers. De parochie is verdronken hij de vloeden van 1530 en 1532.

Steelviet, Zuid-Beveland, Gemeente Reimerswaal.
Archiefdienst: Gemeentearchief Reimerswaal.

Van der Aa publiceerde over Steelvliet:

Steenvliet of Steenvliedt, voormalig dorp en heerlijkheid in het verdronken Zuid-Beveland, provincie Zeeland aan de Ooster-Schelde, ten N. van het Marollegat, ten Z. van Creecke. Het is door den grooten vloed van 1530 overstroomd geworden en sedert nooit weder bovengekomen.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847

Steelvliet is nummer 57 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.