Spitsbroek

Spitsbroek is een buurtschap in de gemeente Sluis, Zeeuws-Vlaanderen. De buurtschap ligt ten zuiden van Sint Kruis en ten noorden van de buurtschap Valeiskreek.

Spitsbroek, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Spitsbroek:

Spitsbroek, voormalig fort in Staats-Vlaanderen, in het Vrije-van-Sluis, provincie Zeeland, district Sluis, dat op kaarten, tijdens het twaalfjarig bestand gemaakt, op ongeveer 20 minuten Z.O. van Aardenburg, aan de Eecloosche-watergang, gevonden wordt, en van de zelfde grootte schijnt geweest te zijn als de Olijpot ten N.W. Het had denkelijk zijn naam naar de hofstede en heerlijkheid van dien naam.

Spitsbroek, hofstede in Staats-Vlaanderen, in het Vrije-van-Sluis. De Eecloosche-watergang loopt er door; de gebouwen, thans eene aanzienlijke boerderij, staan op Sint-Kruis. Van daar loopen N. en W. aanzienlijke lanen en Z. aan eenen kronkelende landweg, met eene brug over genoemde watergang.

Oudtijds waren aan dit goed heerlijke regten verbonden; maar deze waren in 1794 reeds lang vervallen.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847


Grotere kaart weergeven