Soecke (verdwenen)

Soecke (Hoeke, Houcke, Dijxhoeke, ‘s-Gravenhoecke, Soelekerke), in 1530 verdronken dorp ten westen van Colijnsplaat, Noord-Beveland, provincie Zeeland.

In de Wanteskuip (natte inlaag ten westen van Colijnsplaat) liggen de overblijfselen van het in 1530 verdronken dorp Soecke.

Soecke, Noord-Beveland, Gemeente Noord-Beveland
Archiefdienst: Gemeentearchief Noord-Beveland

Van der Aa publiceerde over Soecke:
Soecke, voormalig dorp op het eiland Noord-Beveland; waarschijnlijk zal die naam evenwel slechts eene verkorting van Soetelingekerke zijn.

Soetelingekerke of Soetelinkkerke, van ouds waarschijnlijk ook Soecke genaamd, voormalig heerlijkheid en dorp op het eiland Noord-Beveland, provincie Zeeland. Het dorp lag in den Zuidwesthoek van het tegenwoordige eiland Noord-Beveland, ter plaatse alwaar nu de Soelekerke-polder ingedijkt is, welke daarnaar dien verkorten naam draagt.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847

Lees meer over Wanteskuip op de website van Zeeuwse Ankers.

Soecke is nummer 18 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.