Slikkenburg

Slikkenburg, buurtschap in de gemeente Sluis, Zeeuws-Vlaanderen, provincie Zeeland. Slikkenburg valt onder Zuidzande.

Slikkenburg, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Slikkenburg:

Slikkenburg, voormalige schans, zijnde een gebastioneerde vierhoek, in Staats-Vlaanderen, provincie Zeeland, district Sluis, aan de noordelijke punt der voormalige wallen van Oostburg, en daarmede in 1673 verkocht.

In het begin dezer eeuw was deze schans nog vrij kenbaar; maar door het leggen van den straatweg op Breskens, het aanleggen en weder slechten van veldverschansingen in 1830 enz., als ook door het afgraven en gelijk maken van de gronden tot bouwland, is zij nu bijna onkenbaar. De naam is bewaard gebleven in eenen uitweg naar den Henricus-polder langs de voormalig glacis, aan welken 10 huisjes gebouwd zijn, gedeeltelijk aan elkander, gedeeltelijk met tuintjes omringd, welke eene straat vormen, die eene verlenging der stad Oostburg uitmaakt.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847


Grotere kaart weergeven