Slijkplaat

Slijkplaat, buurtschap in de gemeente Sluis, Zeeuws-Vlaanderen. De buurtschap valt onder Hoofdplaat.

Slijkplaat, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Slijkplaat:

Het gehucht ontleent zijnen naam van de slijkgronden en moerassen, welke aldaar tot 1802 werden gevonden, en is onregelmatig, langs den zoogenoemde molenweg, gebouwd.

De bewoners van dit gehucht behooren allen tot de arbeidende klasse, en zijn voor het meerendeel dijkwerkers.

Veel leden deze bewoners, bij zware regens, door de gebrekkige waterlosing, tot dat in 1836 eene afwateringssluis is gelegd, welker uitwatering verder door de zeesluis van Nummer-Een in de Schelde geschiedt.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 10, A.J. van der Aa, 1847

Lees meer over Slijkplaat op Wikipedia en Plaatsengids.


Grotere kaart weergeven